Bedankt Carlos!

Na zich vele jaren onvermoeid in te zetten voor het Blankenbergse carnaval geeft Carlos De Deyne zijn voorzittersmuts van de Conferie van...

Voorstel ivm het versterken van de burgerparticipatie

Voorstel De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit: De gemeenteraad geeft opdracht aan het...

Nieuw Vlaams regeerakkoord maakt lokale coalitievorming democratischer

Blankenberge, 10/10/2019 - Open Vld Blankenberge is alvast heel positief over de passages in het Vlaams regeerakkoord die betrekking hebben op de...

Voorstel van raadsbesluit ivm het Performantiedecreet en het Bindend Sociaal Objectief

Voorstel De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit: De gemeenteraad geeft opdracht aan het...

Blankenbergse haven totaal geblokkeerd

Blankenberge 25/03/2019, Sinds een tweetal weken verhindert een grote zandbank de toegang tot de jachthaven van Blankenberge. Het verzanden van de havengeul...

Stad zegt geen oplossing te hebben gevonden, maar deed in werkelijkheid… niets!

Blankenberge, 03/11/2019 - Het stadsbestuur bleek karig te zijn met informatie inzake de frituren, maar in één krant stelde de burgemeester alvast...

Inwoners betalen fors meer voor cultuur

Op de gemeenteraad van december raakte al bekend dat het N-VA-Sp.a-CD&V stadsbestuur de tarieven voor het huren van sport- en cultuurzalen gevoelig...

Mondelinge vraag inzake respectvol omgaan met het stedelijk erfgoedpatrimonium

Vraag De raadsleden en het publiek hebben tijdens de vorige gemeenteraad kunnen constateren dat de monumentale tafel en de...

Voorstel van raadsbesluit ivm het tegengaan van voedselverspilling

Voorstel De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit: De gemeenteraad geeft opdracht aan het...

Burgerparticipatie januari 2020. Geef je mening over actuele thema’s!

Klik hier om de vragenlijst in de vullen De mening van iedere burger telt...

POPULAIR

X