Voorstel van raadsbesluit ivm het Performantiedecreet en het Bindend Sociaal Objectief

Voorstel De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit: De gemeenteraad geeft opdracht aan het...

Bestuur weigert “anti-Corona-voorstellen” van Open VLD ter stemming voor te leggen op de gemeenteraad.

Op de gemeenteraad van dinsdag 17 maart 2020 hadden zowel Open Vld als het stadsbestuur bij hoogdringendheid...

Open Vld moet meerderheid depanneren

Blankenberge, 08/10/2019 -  De Open Vld fractie werd maandag 7 oktober gecontacteerd met de vraag om bij hoogdringendheid een nieuw bestek voor...

Stad zegt geen oplossing te hebben gevonden, maar deed in werkelijkheid… niets!

Blankenberge, 03/11/2019 - Het stadsbestuur bleek karig te zijn met informatie inzake de frituren, maar in één krant stelde de burgemeester alvast...

Open Vld wil meer treinen naar Blankenberge.

Op de gemeenteraad vroeg Open Vld aan de burgemeester om er bij de NMBS op aan te dringen dat de treinverbindingen van...

Open Vld wil ‘groener’ strand

De storm van de voorbije week toonde opnieuw aan dat ons strand erg kwetsbaar is voor erosie. Niet alleen de vorming van...

Voorstel ivm de strategie digitalisering & smart city

Voorstel De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit: De gemeenteraad geeft opdracht aan het...

Blankenberge, het hogedrukgebied van ons hart.

Enthousiast zijn ze bij Open Vld Blankenberge! Over het gloednieuwe fotoframe dat onlangs op de zeedijk bij de pier werd geplaatst, én...

Blankenbergse haven totaal geblokkeerd

Blankenberge 25/03/2019, Sinds een tweetal weken verhindert een grote zandbank de toegang tot de jachthaven van Blankenberge. Het verzanden van de havengeul...

Sluiting buitenschoolse opvang ‘Loavertje’

Blankenberge 26/02/2019, Eind vorige week werden we door verschillende ongeruste ouders van jonge gezinnen op de hoogte gebracht dat de nieuwe meerderheid...

POPULAIR

X