Voorstel van raadsbesluit ivm het tegengaan van voedselverspilling

Voorstel De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit: De gemeenteraad geeft opdracht aan het...

Voorstel van raadsbesluit ivm het Performantiedecreet en het Bindend Sociaal Objectief

Voorstel De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit: De gemeenteraad geeft opdracht aan het...

Voorstel ivm het versterken van de burgerparticipatie

Voorstel De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit: De gemeenteraad geeft opdracht aan het...

Voorstel ivm verkeersveilige schoolomgevingen

Voorstel De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit: De gemeenteraad geeft opdracht aan het...

Voorstel ivm de beleidsnota 2019-2024

Voorstel De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit: De gemeenteraad geeft opdracht aan het...

Voorstel ivm het livestreamen van de gemeenteraad

Voorstel De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit: De gemeenteraad geeft opdracht aan het...

Voorstel ivm de strategie digitalisering & smart city

Voorstel De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit: De gemeenteraad geeft opdracht aan het...

Voorstel ivm concessie van de ‘strandjutters’

Voorstel van raadsbesluit De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit: De gemeenteraad geeft...

Voorstel ivm concessies op openbaar domein

Voorstel De Open Vld fractie doet volgend voorstel van raadsbesluit: De gemeenteraad geeft opdracht...

POPULAIR

X