Mondelinge vraag inzake respectvol omgaan met het stedelijk erfgoedpatrimonium

Vraag De raadsleden en het publiek hebben tijdens de vorige gemeenteraad kunnen constateren dat de monumentale tafel en de...

POPULAIR

X