Mondelinge vraag inzake de procedure voor verloren voorwerpen

Toelichting:Naar aanleiding van de televisie-uitzending ‘Factcheckers’ van de Openbare Omroep is bij éénieder die de uitzending zag toch een grote mate van ongeloof ontstaan....

Mondelinge vraag met betrekking tot de evaluatie van de toeristische zomeractiviteiten

Toelichting: Het voorbije toeristisch seizoen werd overschaduwd door de covid-19 gezondheidscrisis. Het stadsbestuur koos ervoor om heel wat geplande activiteiten en evenementen te annuleren....

Mondelinge vraag met betrekking tot de toekenning van de premie ter bevordering van de...

Toelichting: In de professionele pers en op sociale media lazen we vorige week bij monde van schepen Herpoel dat alle handelaars die hun etalage versieren...

Mondelinge vraag met betrekking tot de enquête aan de verenigingen naar de impact van...

Toelichting: Begin oktober ontvingen de Blankenbergse verenigingen een mail van het stadsbestuur met een bevraging naar de impact van covid-19 op hun werking. Het coronavirus...

Mondelinge vraag met betrekking tot de herstelling van het wegdek in het kernwinkelgebied

Toelichting: In de professionele pers en op sociale media lazen we dat het de bedoeling van de schepen is om samen met de aannemers het...

Mondelinge vraag met betrekking tot de vrijstelling van parkeerretributies voor de duur van lockdown...

Toelichting: Tijdens de eerste lockdown heeft het bestuur de mensen van OPC kunnen overtuigen om geen parkeerretributies te innen voor een bepaalde duur. Aangezien we...

Mondelinge vraag met betrekking tot Lokale contact- en bronopsporing

Toelichting: Meten is weten. Zeker ook vandaag. Willen we COVID-19 verslaan, dan moeten we niet enkel maatregelen doorvoeren, maar moeten we ook inzetten op lokale...

Mondelinge vraag met betrekking tot de organisatie van openbare markten

Toelichting: Lockdown twee is een feit. Opnieuw worden wij allen diep getroffen door de gevolgen van Covid19. Ook de openbare markten zijn van meet af...

Mondelinge vraag met betrekking tot de visie van het lokaal bestuur op de organisatie...

Toelichting: In de vorige gemeenteraad deed onze fractie al een oproep om aandacht te hebben voor de kleinsten onder ons. Zij zijn vaak de grootste...

Mondelinge vraag betreffende de optocht van het Vlaams Belang gehouden op zondag 11/10/2020

Motivering: Aangezien de optocht pas op 11 oktober plaatsvond en gezien de afwezigheid van maatregelen getroffen door het lokaal bestuur konden wij niet anders...

POPULAIR

X