Blankenbergse haven totaal geblokkeerd

Blankenberge 25/03/2019, Sinds een tweetal weken verhindert een grote zandbank de toegang tot de jachthaven van Blankenberge. Het verzanden van de havengeul is een jaarlijks terugkerend probleem dat ernstige schade toebrengt aan het imago van de badstad én grote veiligheidsrisico’s voor de scheepvaart met zich meebrengt.

Ondanks het feit dat de oorzaken van de verzanding al vele jaren gekend zijn, dat meerdere studies het probleem gedetailleerd in kaart brachten, dat er al sinds vorig jaar concrete plannen klaarliggen voor de bouw van een westelijke strekdam, én dat bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) aankondigde dat er ook budget zou voorzien worden, blijft Blankenberge met het verzandingsprobleem kampen.

Gemeenteraadslid Philip Konings (Open Vld) noemt het hemeltergend dat de Vlaamse overheid de beslissing om te starten met de bouw van de westelijke strekdam, telkens weer blijft uitstellen. De Open Vld fractie hoopt dat de melding van minister Weyts meer is dan aankondigingspolitiek, maar vreest tegelijkertijd dat de beslissing opnieuw over de verkiezingen zal worden getild.

De verzanding is een gevolg van de sedimentbewegingen langsheen de kust die veroorzaakt worden door getijdestroming, golven en harde winden. Vooral tijdens storm omstandigheden komen grote hoeveelheden zand van het strand in de havengeul terecht. “Dit is een natuurlijk proces, maar door de recente zandopspuitingen in De Haan en Wenduine, komt nu systematisch veel meer zand onze richting uit. De havengeul verzandt ondertussen zo snel dat baggeren nog nauwelijks soelaas brengt. Jaarlijks dient er 150.000 tot 200.000 m3 zand uit de geul gebaggerd.” zegt Philip Konings, die als geomorfoloog de problematiek van nabij opvolgt.

De Open Vld fractie wil dringend een structurele oplossing voor het probleem. De westelijke strekdam moet de voortdurende verzandingsproblemen definitief oplossen. Raadslid Björn Prasse: “Begin vorig jaar werd een timing voorgesteld door de diensten van de Vlaamse overheid om alle werken in de jachthaven die nog nodig zijn uit te voeren. Daarin werd de westelijke strekdam als sluitstuk vooruitgeschoven. Dat zou pas voor na de vernieuwing van de Barcadère en de Havenstraat en na de vervanging van de steigers in de oude jachthaven zijn. Gezien de extreme situaties en de huidige problematiek, vragen we om te bekijken of dat niet kan worden omgedraaid.”

Open Vld Blankenberge vreest ook voor een toeristisch verlies op lange termijn als de problematiek blijft aanslepen. Vorig jaar moest al onderhandeld worden om een verlies van zo’n 30% (!!) inkomsten van bezoekers bij de jachtclubs te helpen compenseren. Op termijn zal deze investering de belastingbetaler ook veel minder kosten dan het permanente baggeren van de geul. Björn Prasse: “In de studies die in opdracht van de minister zijn gemaakt, spreekt men van een verlenging van de westelijke strekdam met 150 meter. Dat moet zorgen voor een vermindering van de aanzanding van de havengeul met maar liefst 80%. De investering die daarvoor gedaan moet worden, is niet min maar betaalt zichzelf tussen 10 en 15 jaar terug en levert na 50 jaar, zelfs in het duurste ontwerp dat overwogen wordt, zo’n 13 miljoen euro aan besparing op! Als de nieuwe strekdam ook voldoende verhoogd wordt en permanent bewandelbaar blijft, zoals men nu ook op het staketsel kan wandelen, zal het zelfs een nieuwe toeristische trekpleister worden aan onze westkant. De kroon op de hele vernieuwde wandeling rondom de jachthaven van Blankenberge.”