De Blankenbergenaar mag niet naar de eigen woning of garage?!

De Blankenbergenaar mag niet naar de eigen woning of garage?! Open Vld betreurt hoe deze boodschap bij onze inwoners in de bus is gevallen. Heldere communicatie én de veiligheid van onze burgers zijn een must.

Open Vld Blankenberge vroeg om een post-Covid19 commissie. De commissie moest alle kanten en beleidsvelden samen en eendrachtig aanpakken. Elk met zijn kennis en expertise, oppositie en meerderheid samen, in ieders belang. Het bestuur sloeg de uitgestoken hand weg, spijtig.

De burgemeester verklaarde recent in verschillende kranten dat de tweedeverblijvers terug mochten komen vanaf 18 mei. In de huidige omstandigheden bleek dit niet alleen voorbarig maar is het ook onverantwoord. De Gouverneur bevestigde na lang overleg met de kustburgemeesters, waar onze burgemeester dus ook mee aan tafel zat, dat men de Nationale Veiligheidsraad wel degelijk zal volgen. Tweedeverblijvers zullen dus nog eventjes moeten wachten en het is een lokale bevoegdheid en verantwoordelijkheid om dit te handhaven.

Voor eigen inwoners is de stad wat minder flexibel. Dat begrijpen wij niet. In een brief die gisteren bedeeld werd, krijgen inwoners van het centrumgebied simpelweg te horen dat ze op piekmomenten ‘geduldig zullen moeten wachten tot het rustiger is’.

Wat dat wil zeggen is totaal onduidelijk maar het geeft in elk geval de boodschap dat ook mensen die daar wonen op piekmomenten geen toegang tot de zone zullen krijgen. Anno 2020 zijn er toch voldoende mogelijkheden om mensen in de centrumzone ​altijd de toegang tot hun woning te garanderen? Dit moet beter kunnen. Zo kon er bij deze brief gemakkelijk een doorgangskaart worden toegevoegd. Men kan ook aan de hand van een identiteitskaartlezer bij een vooraf bepaalde toegangspoort het probleem oplossen en bewoners ook op drukke momenten steeds toegang tot hun woning geven.

Dit bestuur wil van geen inspraak of samenwerking weten. De Blankenbergenaar is elke keer de dupe van beslissingen die niet werden doorgesproken. Dingen worden duurder en onwerkbaar gemaakt of zelfs simpelweg verboden. Nu worden inwoners al de toegang tot hun woning ontzegd… Begrijpe wie kan.

Björn Prasse – Gemeenteraadslid
Mitch De Geest – Gemeenteraadslid