Eerste partij die stilstand in stand wil houden, is die van de burgemeester.

Vorige week vrijdag op de gemeenteraad is door een ruime meerderheid van 62% gestemd voor het voorstel dat de bevoegdheden in het lokaal bestuur weer maximaal bij de gemeenteraad legt. Op de gemeenteraad benadrukte onze partij dat het nu aan alle gemeenteraadsleden is om de zeilen bij te zetten en aan de slag te gaan met de ons decretaal toegewezen bevoegdheden.

De eerste werkdag na de gemeenteraad bezocht onze fractie de administratie al en besprak er met de financieel directeur ook enkele werkwijzen die gehanteerd zouden kunnen worden om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Onze fractie had op de gemeenteraad nl. te kennen gegeven al het nodige te zullen doen om onze verantwoordelijkheden op te nemen in het belang van de stad en haar inwoners.

Maandagavond hebben we dan ook hernieuwd een oproep aan de verzamelde fracties en de voorzitter van de gemeenteraad gestuurd om de commissies die vrijdag werden opgericht ook zo snel mogelijk samen te stellen. Als de verschillende politieke families het goed menen met de stad en niet enkel met machtsspelletjes bezig zijn, zullen ze nl. zowel vanuit het college van burgemeester en schepenen als vanuit de commissies voorbereidend werk leveren om Blankenberge terug vlot te trekken. Voorbereidend werk waarbij men samen meerderheden moeten zoeken in het belang van de stad.

Tot onze spijt moesten we daags na de oproep echter al vaststellen dat de N-VA fractie bij monde van hun fractieleider op de rem ging staan. Zij willen blijkbaar wachten op een initiatief van de administratie. Dit is niet hoe we deze crisis zullen bedwingen. We hopen dan ook dat de leden van het college van burgemeester en schepenen hun verantwoordelijkheid wel actief opnemen en blijven doorwerken met de bevoegdheden die ze hebben om dossiers in alle openheid en transparantie voor te bereiden voor de gemeenteraad.

Fractieleider Björn PRASSE: “Het is natuurlijk wel exemplarisch voor de leidende partij van een meerderheid die ook in mei 2021 nog geen enkel plan klaar heeft om de post-covid periode aan te vatten. Initiatief en inventiviteit is wat we al enkele jaren missen. We hadden gehoopt dat deze wake-up call voor verandering had kunnen zorgen. Helaas. Onze fractie zal echter niet nalaten om aan de kar te trekken en voorstellen uit te werken. Daarmee willen we het college van burgemeester en schepenen zo goed mogelijk ondersteunen bij hun uitvoerende taken.”