Gesjoemel rond kerstmarkt Blankenberge?

Blankenberge, 12/10/2020. Sinds enkele dagen circuleert in Blankenberge een brochure om business-pakketten op Winterpret Blankenberge aan te prijzen. De volledige brochure is via deze link terug te vinden.  

In de brochure staat te lezen dat de traditionele kerstmarkt op het stationsplein wordt vervangen door Winterpret Blankenberge en dit alles “in volledige samenwerking met stad Blankenberge”. De organisator prijst een aantal business pakketten van €500 tot €15.000 aan en  belooft een heus winterdorp met een schaatspiste, drank- en eetstandjes in sfeervolle kerstdecoratie. De brochure stelt zelfs dat “er voor de eerste keer in Blankenberge een sfeervolle kerstmarkt zal verrijzen”.  Misschien niet helemaal fair ten opzichte van vroegere initiatieven maar op zijn minst wel ambitieus. 

De duidelijke verwijzingen naar stad Blankenberge zijn merkwaardig omdat er in geen enkel verslag van het schepencollege gewag wordt gemaakt van deze samenwerking en zelfs binnen de dienst evenementen niemand op de hoogte is van deze brochure!? De uitgever bevestigt nochtans herhaaldelijk de samenwerking met de stad Blankenberge en maakt ook gebruikt van het officiële logo van de stad. Hoe kan dit?

“Het is een publiek geheim dat de Burgemeester en de bevoegde Schepen Herpoel de voorbije maanden samen achter de schermen hebben gewerkt aan een nieuw concept voor de kerstmarkt op het Koning Leopold III-plein (stationsplein). Op zich geen probleem indien dit met respect voor onze carnavalsverenigingen, die traditioneel de kerststandjes konden uitbaten,  kan gebeuren.”, zegt Open Vld voorzitter Mitch De Geest. 

Wie een email stuurt naar het adres in de brochure krijgt antwoord van een zekere ADP (initialen). Een naam die ook opduikt in een brief van Burgemeester Dumery gericht aan de  Blankenbergse carnavalsverenigingen. De Burgemeester schrijft er: “Tijdens een vorige korte bijeenkomst op 7 juli 2020 werd het plan van initiatiefnemers HVH en ADP voorgesteld.”  De Burgemeester was dus deze zomer al op de hoogte van de plannen omtrent Winterpret Blankenberge.

Waarom is er dan in de stadsadministratie geen enkel spoor terug te vinden van de plannen en beslissingen omtrent Winterpret Blankenberge? Hoe passen onze carnavalsverenigingen in dit verhaal? Welke financiële afspraken werden er gemaakt? Op basis van welke procedure werd deze partij geselecteerd?

Iedereen in Blankenberge weet dat er verschillende gegadigden zijn om de kerstmarkt te organiseren. Het zou van goed bestuur getuigen om de markt te laten spelen en op zijn minst een openbare procedure te starten.

Gemeenteraadslid Mitch De Geest: “Het lijkt er dus op dat een aantal leden van het College onder de radar de kerstmarkt willen doorspelen aan een externe organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen van Winterpret Blankenberge een mooi concept kunnen neerpoten en zich waarschijnlijk niet bewust zijn van het risico dat ze hier lopen, maar het privatiseren van de kerstmarkt zonder enige vorm van openbare aanbesteding druist simpelweg in tegen alle regels van toepassing op een openbaar bestuur. Burgemeester Dumery weet dit maar al te goed.”

Deze zomer schreef ze nog dat ‘de organisator [van de kerstmarkt] het stadsbestuur blijft, omdat – als we het plein uit handen willen geven aan een organisator – we de markt moeten op gaan. Dit willen we niet, de carnavalisten blijven op de eerste plaats staan in dit gebeuren.

Het is echter duidelijk dat het plein wél uit handen wordt gegeven aan een externe partij. De sponsorpakketten die in de brochure worden aangeboden (tot €15.000 voor het ‘Diamond’-pakket), het verhuren van standplaatsen aan onze carnavalsverenigingen en het zelf uitbaten van een winterbar zijn stuk voor stuk commerciële activiteiten.

“Ongetwijfeld zal gezwaaid worden met een uitzondering waarbij een overheidsopdracht wegens haar artistieke specificiteit niet moet worden aanbesteed. Dit is natuurlijk pure onzin. Enerzijds moet het gaan om een speciale artistieke opdracht (wat het organiseren van een kerstmarkt niet is) en anderzijds zegt de wet ook duidelijk dat de aanbestedende overheid altijd moet aantonen dat er voor de dienst in kwestie geen gelijkwaardig alternatief bestaat. De realiteit is dat lokale ondernemers bewust worden geweerd en geen faire kans krijgen om met de stad samen te werken. De ‘#ikkooplokaal’-gedachte is hier blijkbaar niet van toepassing.” 

“Er wordt simpelweg geprobeerd om, op de kap van de carnavalsverenigingen, de wet te omzeilen. De carnavalisten weten echter wel beter.  De enige correcte manier van werken is een marktbevraging waarin de samenwerking met de carnavalisten duidelijk verankerd zit. Nu is het opnieuw onduidelijkheid troef. Wie zal wat betalen? Komt er naast de drank- en eetstandjes nog een grote winterbar? Enkel een select clubje kent de details en de ware toedracht.”

“Na de frietkoten, de beachbars en de autodroom is dit het zoveelste dossier waarin alle transparantie zoek is en we zelfs opnieuw in een juridisch kluwen dreigen terecht te komen.  Open Vld Blankenberge is pro nieuwe projecten en staat positief ten opzichte van het concept met een totaalbeleving waarin ook ruimte wordt voorzien voor onze carnavalsverenigingen. De toewijzing van zo’n project moet echter altijd transparant, correct en in overeenstemming met de wet verlopen.”, besluit De Geest.

Uitsmijter : Geheimzinnig winterpret

Waarom kunnen we op de website http://www.winterpretblankenberge.be geen bijkomende info vinden? De pagina zelf lijkt in aanbouw en blijkt door te linken naar de website van http://www.themaevenementen.be (niet toevallig is de website offline gehaald na onze opmerking). Bij “over ons” staat enkel de geheimzinnige boodschap Binnenkort vind je hier meer informatie over de organisatie achter o.a. Winterpret Blankenberge

We zochten verder en landen zo op de website https://www.stichtingwinterevents.nl/ van de ‘Stichting van winterevents & ijsbanen Nederland”. Het valt ons onmiddellijk op hoe gelijkaardig de website in aanbouw van winterpret Blankenberge is met deze van de Nederlandse stichting.

(Lees verder onder de foto)
http://www.winterpretblankenberge.be

(Lees verder onder de foto)
https://www.stichtingwinterevents.nl/

De Stichting van winterevents & ijsbanen organiseert blijkbaar een winterparadijs in de Nederlandse steden Tilburg en Berg. De aangeboden sponsorpakketten in Berg en Tilburg (gold, silver en brons) zijn nagenoeg identiek aan deze in de brochure voor winterpret Blankenberge.” Zie link.

Verder staat er op de Nederlandse website te lezen De Stichting Winterevents en IJsbanen bestaat uit 2 echte Bergse ondernemers. Jos Roels is Winterlandspecialist en de architect van het geheel. Hij heeft jarenlang in de organisatie gezeten van grootse winterevenementen zoals Magisch Maastricht, Winterland Hasselt en Winterland ‘s-Hertogenbosch. Zijn collega Frank Vale heeft naast het organiseren van kermissen ook al jaren diverse winterlanden georganiseerd zoals in Oss en ‘s-Hertogenbosch. Met zijn zoon Dani Vale runt hij ook nog een reclamebedrijf.

Een simpele zoektocht op facebook toont aan dat ADP (zoals in de brief van de Burgemeester vermeld) zowel met Jos Roels, Frank Vale als Dani Vale bevriend is. De identieke website, de identieke brochure en het feit dat al deze heren met elkaar bevriend zijn, bewijst dat er een sterke link is tussen hetgeen in Blankenberge staat te gebeuren en de activiteiten van de Nederlandse onderneming.

Als we een aantal van bovenstaande kernwoorden googlen komen onmiddellijk diverse krantenartikels tevoorschijn met titels als “Organisator Magisch Maastricht bood 50.000 euro per jaar om te zwijgen”; “Geritsel en gesjoemel rond kerstmarkt Maastricht” en “Bedrog rond kerstfestijn Magisch Maastricht”… Zie voor de volledige artikels de linken in de voetnoot van deze pagina. 

We zijn ervan overtuigd dat alle partijen het best voor hebben met de organisatie van de kerstmarkt in onze stad. Gezien de toewijzing van kerstmarkten blijkbaar vaak een bron van gesjoemel is, lijkt enige voorzichtigheid ons dus wel aan de orde. Reden te meer dat de officiële procedures moeten gevolgd worden.

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20170809_00044768
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20170807_00044636
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20170806_00044625
https://drive.google.com/file/d/1Ybw91YgU0r5kRj1hzwf4akQguSmWmGh0/view