Kwijtschelden gemeentelijke taksen:“Volg het goede voorbeeld van De Haan!”

Fractieleider Björn Prasse: “Als het goed is, moeten we het ook durven zeggen. Er zijn burgemeesters van de N-VA die goede en passende maatregelen nemen in deze barre tijden van Covid-19. Je moet zelfs helemaal niet ver lopen om die te vinden. Wilfried
Vandaele, Burgemeester in De Haan, niet toevallig verkozen op een lokale kartellijst “Open N-VA” natuurlijk, heeft recent op de gemeenteraad bekend gemaakt dat hij de gemeentelijke belastingen op ondernemingen in Wenduine-De Haan minstens zou uitstellen in de eerste helft van 2021. Om symbolisch ook alle andere burgers niet over het hoofd te zien zou men in De Haan en Wenduine ook de gewone milieubelasting in de eerste helft van 2021 niet meer innen.”

In Blankenberge getuigen vele ondernemers ondertussen van aanmaningen tot het betalen van belastingen die zelfs nog in 2020 pas werden ingevoerd. De bezwaarschriften tegen die belastingen stromen dan ook gezwind binnen op het J.F.
Kennedyplein. Eerder dan voor wat extra zuurstof te zorgen voor het economische weefsel in de stad, draait het fiscaal beleid in Blankenberge overuren om handelaars die zelfs niet open mogen doen ook de laatste euro’s reserve nog afhandig te maken.

Fractieleider Prasse: “Onze liberale fractie heeft daar geen begrip voor. De uitgestelde uitgaven in personeel, evenementen en toerisme bleken in de laatste bespreking van het MJP al belangrijke meevallers te zijn voor de financiën van de stad. Ook de exponentieel stijgende inkomsten uit leegstand en verwaarlozing en de meerdere 100.000’en euro’s aan corona-subsidie zijn extraatjes voor de stadskas. Daartegenover staat dat de lokale bevolking kreunt onder de crisis. Het zou al minstens een mooi
gebaar en een blijk van empathie vanwege het lokaal bestuur zijn om minstens tot wanneer het slot van onze samenleving gaat even geen taksen te innen. Even geen nalatigheid aan te rekenen. Even de wurggreep op het economisch weefsel van onze stad te lossen.”

De Open Vld vraagt het college van burgemeester en schepenen dan ook om elke gemeentelijke belasting op lokaal ondernemerschap on hold te zetten tot na de heropening van onze samenleving. Nu werk maken van vaccineren dan kan iedereen weer echt aan de slag! Na die heropening wordt bekeken wat pro-rata kan worden kwijtgescholden. Ook de milieubelasting on hold zetten staat op ons verlanglijstje.