Meerjarenplan wordt monoloog. Democratisch debat verstikt door arrogantie.

Slachtoffers? De Blankenbergse bevolking.

Het gebrek aan transparantie en inspraak heeft gisterenavond in Blankenberge een nieuw en intriest dieptepunt bereikt. Dit is echt ongehoord en not done.
Onze fractie betreurde al het feit dat het lokaal bestuur van onze stad, een coalitie van N-VA, Sp.a en Cd&V, gebroken heeft met de meer dan 10 jaar oude goede gewoonte om vóór de gemeenteraad waarop de meerjarenplanning en/of het budget ter stemming werd voorgelegd een toelichting aan alle fracties te geven bij de cijfers. Het huidige bestuur wil dit nu ook doen… ná de goedkeuring door de gemeenteraad weliswaar. De omgekeerde wereld. Eerst ‘een voldoende’ vragen en dan daarna examen afleggen. Maar het wordt nog erger.

Onze fractie had desondanks een hele reeks vragen uit de verschillende beleidsdomeinen voorbereid die wij, zonder dat we vooraf dus ook maar enige enige duiding gekregen hadden, aan het bestuur wilden voorleggen. Maar naast een monoloog van de schepen voor financiën tijdens de zitting van de Raad voor Maatschappelijk welzijn, presteerden de burgemeester en schepenen het om alle vragen van de oppositie onbeantwoord te laten. Dit verwijzend naar een onambtelijke vergadering die er misschien in 2020, lang overtijd zou kunnen komen. Onze fractie vindt dit een lokaal bestuur onwaardig en zal dit dan ook aanklagen bij de toezichthoudende overheid. Enkele tegenvoorbeelden: Oostende debatteerde gedurende 11u lang over hun meerjarenplan, de Stad Gent organiseerde een tweede zittingsdag om het debat te kunnen voeren zoals het hoort.

Maar als het nog even mag, nu graag naar de inhoud.

In grote lijnen ziet onze fractie twee dingen gebeuren in het financieel meerjarenplan van deze tripartite. De schulden worden immens opgedreven. Zelfs verdrievoudigd op zijn hoogte- of moeten we zeggen dieptepunt. Allerhande pestbelastingen volgen al per 1 januari.

Daarnaast houdt de stad een ware uitverkoop. En ondanks de verkoop van kroonjuwelen zoals het Casino (dat nu een jaarlijkse inkomst van maar liefst €800.000 genereert) zal de schuldenberg aan het einde van de legislatuur nog altijd dubbel zo groot zijn als in het begin van 2019. Het riedeltje ‘de kas is leeg’ dat we nu een jaar lang mochten aanhoren, is hiermee volledig doorprikt. Platte misleiding, politieke framing. Driewerf helaas: al is de leugen nog zo snel…

De komende dagen en weken zullen wij met onze fractie op vastgestelde tijdstippen een tiental elementen uit de meerjarenplanning lichten die naar onze bescheiden mening van groot belang zijn voor de inwoners van onze mooie badstad. Jammer genoeg zullen wij er echter weinig vreugde in kunnen scheppen deze boodschap te moeten brengen. Doch iemand moet de goednieuwsshow van het stadsbestuur doorprikken. Onze burgers verdienen beter, de Blankenbergenaar verdient de waarheid.

De eerste is er echt één met pijn in het hart. Ondanks de verkiezingsbelofte van N-VA én Cd&V en ondanks de steun van Sp.a, toen nog in de oppositie, voor een nieuw woonzorgcentrum (WZC) komt die er niet. Een afgewerkt plan waar meer dan een jaar lang studiewerk, tijd en centen in gestoken werden in samenwerking met de partij van de burgemeester, wordt eveneens naar de vuilnisbak verwezen. Liever gaat men nog eens meer dan een miljoen euro oplapwerk aan de Strandjutter doen. Een gebouw dat dateert van 1974 waardoor efficiëntie, nieuwe werkwijzen en de dienstverlening stilaan beginnen te lijden onder de tand des tijds.

Waarom toch? Als iedereen bij de verkiezingen een nieuw WZC beloofde, kan dit toch niet? Wat zit hier achter?

Wel de waarheid werd u niet verteld door het stadsbestuur. Het stond wel te lezen in een zeer recent openbaar gemaakt verslag van het vast bureau, een vergadering met de leden van de college van burgemeester en schepenen. Ik citeer: “Het huidig WZC voldoet niet meer aan de nieuwe infrastructuurnormen ingaande 01/01/2020. Een toekomstgerichte beslissing over het WZC, DVC en AW moet er genomen worden. Mintus is de Brugse zorgvereniging, opgericht op 01 januari 2018. Mintus brengt de zorgdiensten van het OCMW van Brugge samen. De zorgvereniging is bereid verkennende gesprekken om een samenwerking met lokaal bestuur Blankenberge op te starten. Ze vragen wel exclusiviteit in deze gesprekken.”

Conclusie: het N-VA, Sp.a en Cd&V bestuur van onze stad zal de zorg en dienstverlening aan onze ouder wordende bevolking in handen geven van de stad Brugge. Binnen deze zorgvereniging zal Blankenberge als klein broertje geen zeggenschap meer hebben. Vermoedelijk zullen er wel enkele mooie bestuursmandaten gecreëerd worden voor de leden van het CBS maar de sociale dienstverlening aan onze ouders en grootouders zal dus worden uitbesteed aan de grootstad. Het zeggenschap over en de kwaliteit van de service in ons WZC, ons dagverzorgingscentrum (DVC) en de assistentiewoningen zal dus worden te grabbel gegooid. Sociale dienstverlening wordt verkocht aan Brugge. In het verleden hebben wij met onze partij de positie van onze stad proberen te versterken in (mogelijke) samenwerkingen met andere besturen. Deze zelfverklaarde warme en sociale meerderheid wil geen verantwoordelijkheid meer nemen en zet onze stad, met patrimonium, personeel en al koudweg in de vitrine. Het stadsbestuur geeft zichzelf alvast zes maand (tot 10/06/2020 red.) om de deal rond te krijgen. Kwestie van er niet te veel tijd en woorden aan vuil te maken… dit is stuitend.

Wij hopen met deze boodschap voldoende weerstand en verzet te kunnen genereren opdat Blankenberge, als de fiere stad die zij is, en verdient te zijn, ook in de toekomst nog zelf voor een nieuw woonzorgcentrum zou durven en kunnen instaan en zelf de zorg voor onze ouders en grootouders zou organiseren in plaats van die zorg uit te besteden aan derden. De Blankenbergenaar, de belastingbetaler, verdient beter!