Nieuwe straatnamen tegen alle adviezen in!

Op de jongste gemeenteraad lag de goedkeuring voor van de straatnamen voor de nieuwe woonwijk ‘De Lange Thuyn’. Open Vld stemde tegen het meerderheidsvoorstel, onder meer omdat de burgemeester en het schepencollege de adviezen van de cultuurraad én van de administratie naast zich neerleggen.

Philip Konings (Open Vld): “Dit illustreert nog maar eens de onwil van de n-va-burgemeester om rekening te houden met de inwoners. De bevoegde adviesraad wordt pro-forma geconsulteerd, de administratie wordt teruggefloten, en zelfs de gemeenteraad wordt van elke discussie uitgesloten.”

De liberale raadsleden volgen het standpunt van de cultuurraad en het oorspronkelijk voorstel van de stadsarchivaris om alle straten in de wijk te noemen naar vrouwen die in Blankenberge van betekenis geweest zijn. Nu heeft amper 7 % van de Blankenbergse straten die naar een persoon zijn vernoemd, een vrouwennaam. Open Vld wil dat er een evenwichtiger verdeling komt. Ook de nationale media-actie ‘Meer Vrouw op Straat’ van VRT-figuur Sofie Lemaire benadrukt het belang daarvan.

Het Margaretha Van Constantinopelplein

De lijst met straatnamen die het stadsbestuur tegen alle adviezen in opdringt, is trouwens ook bijzonder onpraktisch. Zo krijgt het centrale plein de zeer lange naam Margaretha Van Constantinopel Plein. De cultuurraad merkte al op dat dit geenszins de ‘schrijfbaarheid’ en ‘leesbaarheid’ bevordert in het dagelijks gebruik.

Wat met de andere straatnamen in Blankenberge?

Gemeenteraadslid Philip Konings (Open Vld) analyseerde de Blankenbergse straatnamen en kwam tot volgende resultaten. Een kleine 40% van de straten is genoemd naar een persoon. Dit zijn historische figuren (14%), leden van het koningshuis (13%), kunstenaars (17%), politici (15%), nobelprijswinnaars (4%), bekende inwoners van Blankenberge en Uitkerke (slechts 37%). De overige 60% van de straten kregen een thematische naam verwijzend naar lokale toponiemen en plaatsen (36%), oorlog en vrede (20%), natuur, milieu en landschap (19%), landbouw (8%), visserij (8%), economie (5%), religie (2%), het koningshuis (2%), toerisme (1%), onderwijs (1%). Doorheen de hele geschiedenis van de stad veranderden 40 Blankenbergse straten (sommige zelf meermaals) van naam.
Alle informatie over de Blankenbergse straatnamen (vanwaar komt de naam, wanneer kregen ze hun naam, wat is de geschiedenis er achter, …) vind je terug in de uitgave ‘Blankenbergse straten – de evolutie van Blankenberge en Uitkerke’ van het Willemsfonds. Mail naar straatnamen@willemsfondsblankenberge.be voor meer info.