Open Koelkasten tegen voedselverspilling.

‘Open Koelkasten’ (of ‘Frigos Solidaires’ zoals het initiatief in Frankrijk heet) hebben een tweeledig doel: enerzijds gaan ze voedselverspilling tegen, anderzijds komen ze tegemoet aan de nood om de armsten in de samenleving te helpen. Open Vld Blankenberge lanceert het idee om via het Sociaal Huis een systeem van ‘Open Koelkasten’ uit te werken dat post-corona in werking kan gezet worden.

Philip Konings (gemeenteraadslid Open Vld): “Het principe is zo simpel als de naam zelf. Een Open Koelkast is letterlijk een frigo die in de openbare ruimte wordt geplaatst. Ze wordt gevuld door de buurt, winkeliers of restauranthouders met verse, geschonken, onverkochte of over datum zijnde producten. Zij wordt via zelfbediening ter beschikking gesteld aan de meest behoeftigen.”

Slim circulair dus, binden de ‘Open Koelkasten’ de strijd aan met voedselverspilling door voedsel uit te delen aan de armste inwoners. Voedingswaren van winkels en burgers worden gratis ter beschikking gesteld in deze koelkasten en mensen die in armoede leven, kunnen er gratis uithalen wat ze nodig hebben. Als een manier om daadwerkelijk te delen, draagt de koelkast bij tot de plaatselijke solidariteit en creëert ze een sociale band.

Het systeem heeft zijn nut (én zijn haalbaarheid) al ruimschoots bewezen. Geïnspireerd door de initiatieven in veel Franse steden (in Lille zijn er 60 locaties), wordt het sinds 2014 uitgerold in (en door) het Brussels Gewest. Er staan ondertussen ‘Open Koelkasten’ in 6 Brusselse gemeenten (en het zijn niet de economisch zwakste gemeenten).

Open Vld wil dat het lokaal bestuur de coördinatierol opneemt, de samenwerkingsovereenkomsten afsluit en het geheel logistiek in goed banen leidt.

Mitch De Geest (Open Vld voorzitter): “Een dergelijk initiatief past perfect binnen de kerntaken van het Sociaal Huis. We moeten dit nu op poten zetten om post-corona uit te rollen. Alle armoede-indicatoren wijzen erop dat dergelijke initiatieven de komende jaren meer dan nodig zullen zijn.