Open Vld Blankenberge duldt geen totale stilstand in onze stad

Samen besturen moet vanuit vertrouwen beginnen. Na de verschillende verklaringen en zelfs beschuldigingen van vorige week blijkt het onderling vertrouwen in het N-VA – CD&V – Vooruit college helemaal zoek. Dat de burgemeester zegt dat er geen probleem is met haar coalitie, lijkt ons eerder radeloos vastklampen aan haar ambt. De Vooruit-fractie gaf duidelijk aan deze meerderheid niet meer te steunen. Hoewel het college in functie blijft, vertegenwoordigt ze nu slecht 10 van de 27 zetels in Blankenberge. Een situatie die weinig democratisch en ook totaal onwerkbaar is.

Fractieleider Björn PRASSE: “We moeten nu trachten te vermijden dat onze stad helemaal tot stilstand komt. Hoewel Open Vld niet aan het stuur zit, kunnen we niet langer lijdzaam toekijken. We willen nu vooral duidelijkheid scheppen en een aantal concrete acties opzetten die onze stad uit deze impasse moeten leiden. Omdat onze fractie 1/3 van de verkozenen telt, kunnen wij, conform het huishoudelijke reglement, de gemeenteraad autonoom samenroepen. Gelukkig. De vraag om nu vrijdag met spoed een gemeenteraad te organiseren werd ondertussen overgemaakt aan de voorzitter van de gemeenteraad en de administratie.”

Voorzitter Mitch DE GEEST: “Het schepencollege en de eventuele beslissingen die zij nu nemen hebben na alle verklaringen van vorige week geen democratische legitimiteit meer. Als we zeker willen zijn dat elke beslissing gedragen wordt door een meerderheid dan moeten we het zwaartepunt van de besluitvorming opnieuw bij de gemeenteraad leggen. Onze fractie heeft al langer een relanceplan klaar en zal deze opnieuw voorleggen aan de gemeenteraad. Elke verkozene kan dit dan in eer en geweten stemmen. Dat lijkt ons de beste manier om de toekomst van onze stad veilig te stellen. Als andere partijen voorstellen doen, zal onze fractie die evenzeer in eer en geweten beoordelen.”

Open Vld zal zijn uiterste best doen om via de gemeenteraad alle beslissingen te nemen die nodig zijn om de belangen van de stad en haar inwoners maximaal veilig te stellen.

Fractieleider Prasse: “Blankenberge en Uitkerke verdienen al een hele tijd veel beter. Wij stellen voor dat het hoogste democratisch verkozen orgaan alle zeilen bijzet om ons door deze politieke crisis te loodsen. In dit politiek vacuüm moet de macht terug bij de verkozenen van het volk worden gelegd. Blankenberge kan er alvast op rekenen dat wij onze verantwoordelijkheid niet zullen ontlopen.”