Open Vld vroeg om een post-Covid19 commissie. Relance-commissie opgestart! Of toch niet?

Open Vld Blankenberge had de oproep die het stadsbestuur aan het adres van de middenstandsraad en de handelsgebuurtekringen heeft uitgestuurd eerder erg verwelkomd en toegejuicht. Deze ingrijpende problematiek vraagt echter om een grotere inspanning. Een relance-commissie die alle kanten en beleidsvelden van nabij bekijkt moest het post-Covid19 tijdperk zo voorbereiden dat we de schade in onze stad maximaal beperken.

Op 16 maart had de Open Vld fractie zelf al verschillende maatregelen voorgesteld op de gemeenteraad. Deze werden jammer genoeg weggestemd en niet behandeld. Onze gemeenteraadsleden hebben desalniettemin alle voorstellen van de N-VA, Cd&V en Sp.a coalitie bij hoogdringendheid en in het belang van onze stad en de inwoners, unaniem gesteund.

Deze crisis treft iedereen in de samenleving en de inspanningen zullen zich dus ook in zowat alle beleidsdomeinen moeten manifesteren. Wij zien dat in navolging van ons voorstel in de gemeenteraad recentelijk de middenstandsraad actief werd bevraagd naar voorstellen voor mogelijke maatregelen. Een zeer goed begin, maar wij zagen het nog ietsje breder.

Daarom stelden wij vanavond op de gemeenteraad voor om een officiële gemeenteraadscommissie in het leven te roepen. Deze commissie ‘post-Covid19’ of ‘relance-commissie’ moest als doel hebben het post-Corona tijdperk optimaal voor te bereiden. In die commissie kunnen de verschillende politieke fracties samen nieuwe maatregelen en initiatieven uitwerken die de immense verliezen na deze crisis moeten milderen. Financiële middelen moeten herschikt worden en op de juiste plaatsen worden ingezet. Diensten en dienstverlening moeten anders georganiseerd worden.

Enkel breed gedragen voorstellen van onderuit zullen ons allen enigszins aanvaardbaar door deze woestijn loodsen. Met een pakket dat Blankenberge over alle partijgrenzen heen in de tweede helft van 2020 maar ook in 2021 doet herleven en terug met stip op de kaart van de Belgische kust zal zetten.

Onze fractie hoopte dat Blankenberge eensgezind door deze crisis zou kunnen worden geloodsd. Nieuwe beleidsinitiatieven en steunmaatregelen gezamenlijk uitwerken, met één stem communiceren en verdedigen, dat is wat onze inwoners nu nodig hebben. Meerderheid én oppositie moeten elkaar vinden in het belang van ons allen. Blankenberge vraagt nu niet om politiek getouwtrek maar om eendracht en daadkrachtige beslissingen die onze hele bevolking maximaal ondersteunen bij deze zware beproeving. Het zou trouwens bijna misdadig zijn van onze fractie om niet onze hulp en know-how aan te bieden om onze gemeenschap er zo snel mogelijk terug bovenop te helpen! Helaas. Andermaal krijgt de vertegenwoordiging van 1 op 3 Blankenbergenaars geen stem bij de aanpak van deze gigantische beproeving.

Onze fractie vreest dat indien dit al niet op onze gemeenteraad lukt, de eensgezindheid die nodig is om de brede bevolking goed door de zomer te loodsen ook niet gevonden zal worden bij de kustburgemeesters. We hopen dat we ongelijk krijgen. We moeten nu nl. allen aan één zeel trekken. De oppervlakte van een bepaald strand is totaal niet relevant. De infrastructuur en dienstverlening die geboden kan worden is dat des te meer. We grenzen allen aan elkaar. De zomergasten zullen de mazen in het net vinden als onze beleidsmakers er niet in slagen ze vooraf eendrachtig klein genoeg te houden.