Schepencollege houdt werking van commissies tegen. Meerderheid van de gemeenteraad stemt tegen verregaande delegaties.

Open Vld Blankenberge zal de diensten niet laten verlammen door politiek gekibbel binnen de meerderheid!

Op 7 mei 2021 trok de gemeenteraad de bevoegdheden, die op 29 januari 2019 bij beslissing m.b.t. “omschrijving begrip dagelijks bestuur” gedelegeerd werden, terug van het college van burgemeester en schepenen naar de gemeenteraad.

Fractieleider Björn PRASSE: “Op 6 mei en op 10 mei al deed de fractie van Open Vld Blankenberge een oproep om onder andere ook de commissie dagelijks bestuur zo snel mogelijk samen te stellen en samen te roepen. De partij van de burgemeester heeft dit echter meteen vertraagd. Iets wat we ook op de gemeenteraad d.d. 25/05/2021 konden vaststellen. De administratie en de voorzitter van de gemeenteraad hadden de oprichting van de commissies nochtans wel op de ontwerpagenda geplaatst. De numerieke meerderheid in het college van burgemeester en schepenen werd gebruikt om dit van de agenda te halen.”

Het gevolg van deze beslissing is dat de commissieleden zich hier nog niet over hebben kunnen buigen en er dus nog geen nieuwe definitie van het begrip dagelijks bestuur kon worden bepaald. Een goed afgewogen definitie van het begrip “dagelijks bestuur” op maat van de stad is van enorm belang en moet genomen worden om de bevoegdheidsregeling (gemeenteraad – college – budgethouders) binnen ons bestuur duidelijk af te lijnen.

Het begrip dagelijks bestuur dient dus opnieuw ingevuld te worden zodat de administratie de nodige bewegingsvrijheid krijgt om enige continuïteit te garanderen. Het ontwerp van raadsbesluit dat op voorstel van het college van burgemeester en schepenen op deze raad voor maatschappelijk welzijn geagendeerd werd, doet echter veel meer dan dat. Daarom deed Open Vld op deze gemeenteraad een eigen voorstel.

Voorzitter Mitch DE GEEST: “Wat op de gemeenteraad voorlag, is totaal buiten proportie en houdt geen rekening met de democratische realiteit van vandaag. Het college van burgemeester en schepenen steunt vandaag niet meer op een stabiele meerderheid maar op wisselmeerderheden. Beslissingen moeten zich vergewissen van de democratische legitimiteit en kunnen niet door een minderheid worden verantwoord. Wij willen elk voorstel dat proportioneel is steunen en willen dit in overleg met alle partijen bekomen. Tot dan gaan wij ervan uit dat het college zich houdt aan de besluiten die in de gemeenteraad genomen werden.”