Stad zegt geen oplossing te hebben gevonden, maar deed in werkelijkheid… niets!

Blankenberge, 03/11/2019 – Het stadsbestuur bleek karig te zijn met informatie inzake de frituren, maar in één krant stelde de burgemeester alvast het volgende :” Dit is een vervelende zaak, want we willen die frituren niet weg.”  De boodschap van de bevoegde schepen legt in een officieel schrijven echter de ijskoude realiteit bloot. Tot op heden blijkt er door het lokaal bestuur immers zelfs nog geen brief geschreven te zijn aan de relevante toezichthoudende overheden.

Ondanks het schijnmanoeuvre om de concessie van de uitbaters begin 2019 met alvast een jaar te verlengen én de belofte dat men naar een oplossing zou zoeken,  heeft het lokaal bestuur echter helemaal niets ondernomen. Ondertussen had het bestuur bij monde van de burgemeester al aan de uitbaters later weten dat alles tegen begin volgend jaar ‘’in orde zou komen’’. Deze ‘belofte’ werd echter luttele weken nadien bijgestuurd tot: “het zal niet lukken, de hogere overheden vragen ons om een uitdoofscenario te hanteren.” Dat zijn diezelfde hogere overheden die zelfs nog niet werden gecontacteerd door het stadsbestuur.

Gemeenteraadslid Björn Prasse: “Enkele uitbaters hebben ondertussen zelf enig onderzoek gedaan. Hun rondvraag bevestigt dat de oplossing die Open Vld in januari reeds aanreikte –  een stedenbouwkundige verordening – inderdaad een haalbaar scenario blijkt te zijn. Er zou zelfs een mogelijkheid zijn om middels een recht van opstal te werken. Waar een wil is, vindt men uiteraard ook een weg.”

Open Vld Blankenberge begrijpt, net zoals het overgrote deel van de bevolking, niet waarom de resterende drie frietkoten in onze stad weg moeten. Zeker nu blijkt dat er wel degelijk oplossingen voor het grijpen liggen. Men zegt ze niet weg te willen maar doet niets om hen een toekomst te geven. Zelfs in het kader van de heraanleg van de markt is de integratie van een frietkot op esthetische wijze perfect mogelijk. Kijk naar Frituur Erly in De Haan. Ook daar werd met het inpassen in de omgeving rekening gehouden en een oplossing gevonden.