Stadsbestuur zet waardevolle kunstschenking in kelder

Op de jongste gemeenteraad hekelde Open Vld de onrespectvolle manier waarop het stadsbestuur omgaat met schenkingen. De liberale raadsleden onthielden zich principieel bij de stemming over het agendapunt waar schenkingen aanvaard werden.

Fractieleider Björn Prasse (Open Vld): “Wij geven hiermee het duidelijk signaal dat schenkingen aanvaarden een gemakkelijke eerste stap is, maar dat daarna het doel van de schenking en de overeenkomst met de schenker absoluut gerespecteerd moeten worden. Bij de schenking van Danny en Etienne Van Audenaerde is dat niet het geval.”

Open Vld verwijst naar de collectie van negen schilderijen van de hand van de Blankenbergse kunstschilder Frans Regoudt, die tot voor kort in de raadzaal van het stadhuis te bewonderen waren.

Ereburger Frans Regoudt

Raadslid en gewezen cultuurschepen Philip Konings (Open Vld): “Enkele jaren geleden schonken Danny en Etienne Van Audenaerde de werken aan de stad, met als enige voorwaarde dat ze voor de bevolking toegankelijk zouden zijn. Zonder zelfs de schenkers te informeren nam het huidige bestuur de schilderijen weg. Ze staan nu in de kelder stof te vergaren. Dat Frans Regoudt nota bene ereburger is van de stad, maakt het verhaal zowaar nog pijnlijker.”

Dat het stadsbestuur gemaakte beloften niet nakomt en op dergelijke flagrant onrespectvolle manier omgaat met inwoners die de stad in vertrouwen nemen door waardevolle kunstwerken en erfgoedobjecten gratis te schenken, ontstemt de liberalen zeer. Het zou niet verbazen dat particuliere schenkers en erfgoedverenigingen zullen afzien van toekomstige schenkingen en dat objecten in bruikleen zullen teruggeëist worden.