Steun voor Blankenberge blijkt niet prioritair

Gisterenavond etaleerde het stadsbestuur onwil, kortzichtigheid en gebrek aan leiderschap. Als men in dergelijke crisis niet in staat is voorbij de verschillen te kijken en een uitgestoken hand aan te nemen om de bevolking de steun te bieden die ze NU nodig heeft, dan maakt men inschattingsfouten die de Blankenbergenaar duur te staan zullen komen.

Hieronder volgt een oplijsting van de voorstellen die wij gisteravond deden. Mits goedkeuring kon dit meteen opgestart worden en morgen voor de nodige verlichting beginnen zorgen. Een verlichting waar velen ondertussen om schreeuwen. Hiervoor moesten de leden van de huidige coalitie wel voorbij de kleuren kunnen kijken en in het belang van onze stad durven handelen. Maar integendeel.

Een voorstel voor een terrassenplan werd inhoudelijk zo goed als 100% onderschreven maar weggestemd. Blijkbaar is dit niet dringend. Wij hopen nochtans dat de Horeca spreekwoordelijk morgen mag heropstarten en dan moet een nieuw terrassenplan klaarliggen. Niet eind volgende maand. Een gemiste kans.

Steun voor kansarme kinderen of kinderen die lijden onder intrafamiliaal geweld door hen gratis toe te laten op de speelpleinwerking deze zomer werd als onnodig afgedaan. Het jaarlijkse budget van €100 die ze moeten aanvragen via de sociale dienst moet hen 25 dagen geven. Dat volstaat volgens de bevoegde schepen. Dat ze hierdoor geen andere vrijetijdsactiviteiten meer zullen kunnen kiezen, lijkt het stadsbestuur niet te deren.

Het voorstel om vanaf nu schouder aan schouder naar oplossingen te zoeken om goed door deze crisis te komen, werd wederom genegeerd. Een financiële steun voor investeringen die net nu, wanneer er geen centen binnenkomen, gedaan moeten worden of om hoge huurprijzen te verlichten werden eveneens als overbodig afgedaan. Er is al voldoende ondersteuning van de hogere overheden, klinkt het.

Als zure kers op de taart werd ook de Blankenberge-bon niet gesteund door het huidige stadsbestuur. Want ‘ze zijn er zelf al mee bezig’. Fijntjes voegt men er dan aan toe dit na de zomer te zullen uitrollen. Het seizoen zal ‘volk genoeg genereren’ waardoor dit nog even kan wachten. Ook de discriminatie in hun eigen voorstel die alleenstaanden en alleenstaanden met kinderen een bon geeft met een kleinere waarde dan die voor tweede-verblijvers, deert hen niet. Dit bestuur is alle voeling met de realiteit kwijt. NU heeft onze lokale economie een steun nodig, NU zitten mensen stilaan door de reserves heen en NU moet er cash gegenereerd worden.

Als wij pleiten voor een stop op de taksen op terrassen en hotelkamers, houdt men vast aan de zes maand vrijstelling die beslist werd in maart. Dat ondertussen duidelijk is geworden dat de crisis, in alle sectoren maar zeker in de sector die als laatste terug mag openen, nog zal doorwerken tot ver in 2021 blijkt ook niet voldoende om op bijkomend begrip te kunnen rekenen. Integendeel. Sociaal-toerisme dat initieel werd vrijgesteld, zal deze nieuwe belasting die de hoogste aan de Belgische kust zal zijn, nu eveneens moeten ophoesten. Wij vragen dat iedereen gelijk vrijgesteld zou worden hiervan in 2020 en 2021. De hotels zullen dit jaar en het volgende lang niet de helft verdienen van normaal. Dit kost onze stad tewerkstelling!

En dan is er nog het ‘strandplan’ dat pas aangekondigd werd. Jobstudenten, windzeilen en een cijfer. Geen regulatie vooraf.  Geen aandacht voor de rest van het brede aanbod in en rond de stad. Enkel aandacht voor 10.000 personen op het zacht zand. Eens dat bereikt is, een algemene stop. 10 of 15.000 mensen in overtal voor de poorten van de stad? Maar 1 signaal: ‘Vol is vol’. Dat er ook heel wat  alternatieven zoals de rijkdom aan natuur en de verborgen parels zijn, daar spreekt men niet van. Blankenberge is het strand. Niets meer. Wederom een gemiste kans.
Blankenberge verdient en kan beter! Triest.