Vaarwel Katrien

Gisteren, in de vroege ochtend, vernam onze partij het droevige nieuws. Katrien was plots overleden.
Maandagavond zaten we met onze raadsleden nog online te vergaderen waar ze opnieuw vurig haar standpunten verdedigde. Katrien was van grote waarde in onze partij en heeft voor het verenigingsleven in onze stad, met name voor de verenigingen en vrijwilligers in de sportraad en de seniorenraad, veel betekend.
Ze beschikte over kennis, visie en overtuiging. Elementen die ertoe hebben geleid dat ze aan de basis lag van verschillende projecten en activiteiten in onze badstad.
Wij wensen de familie en dierbaren namens de collega’s, het bestuur en de voltallige partij ons diep medeleven te betuigen.
Zo plots, zo vroeg. Vaarwel Katrien, we zullen je missen.
We waarderen ook de vele blijken van medeleven die wij ondertussen mochten ontvangen.

Wie ter nagedachtenis bij het overlijden van Katrien nog een laatste steunbetuiging wil neerschrijven, kan dat vanaf vandaag tijdens de openingsuren in het Infopunt Toerisme.Het rouwregister zal daar vanaf vrijdag 12 t.e.m. maandag 15 maart neergelegd worden.Namens de familie laten wij ook weten dat men alles in het werk stelt om er ook tijdig de gedachtenisprentjes te laten overhandigen. Wij wensen hen alle sterkte.

https://www.visit-blankenberge.be/infopunt-toerisme