Waar zijn de beelden in de stad?

Open Vld Blankenberge vraagt het stadsbestuur om de beelden die jarenlang het stadscentrum van de badstad sierden, terug te plaatsen. De sculpturen werden weggenomen in 2017, toen een aanvang werd genomen met de vernieuwing van het publiek domein. Twee jaar na het beëindigen van de werken werden ze nog steeds niet teruggeplaatst.

Bij de start van de werken voor de vernieuwing van de centrumstraten, het stationsplein en de havenboorden, werden de sculpturen tijdelijk weggenomen en opgeslagen in de bodi-loods. Er werd tegelijkertijd door het toenmalige bestuur een plan opgemaakt voor herplaatsing van de beelden. Na het beëindigen van de werken zouden ze dus snel kunnen geherlocaliseerd worden.

Culturele aankleding

“Twee jaar na datum staan de beelden nog steeds in de bodi-loods, onaangeroerd. Door de afwezigheid van kunst in de stad mist het openbaar domein culturele aankleding en warmte. Nochtans zijn de beelden beschikbaar, net als het herlocalisatieplan. Terugplaatsen kan dus snel en kost ook niets.” zegt gemeenteraadslid Philip Konings (Open Vld). Open Vld spoort het stadsbestuur dan ook aan om het eerder opgemaakte plan voor herlocalisatie van de beelden met spoed uit te voeren.

Cultuurraad

Ook in de cultuurraad werd reeds herhaaldelijk aangedrongen om de beelden terug een plaats te geven. Nog in juni en juli vroegen de raadsleden naar informatie en de stand van zaken, maar kon de N-VA-cultuurschepen geen afdoende antwoord geven. Open Vld vraagt het stadsbestuur om de Cultuurraad als adviesorgaan te respecteren en te betrekken.