Weekend zonder havenfeesten, maar toch positief.

Open Vld Blankenberge gaf donderdagmorgen geen verstek bij de bloemenhulde bij ‘Sterken Dries’. Wat in gewone omstandigheden het startschot zou zijn geweest voor een prachtig vierdaags Havenfeest, was nu door Corona gewoon een verlengd weekend.

Gelukkig konden inwoners en toeristen al genieten van een terrasje. En ondanks het mindere weer heeft men dat ook in groten getale gedaan. Met Open Vld Blankenberge zijn we dan ook zeer tevreden dat ons voorstel om in 2021 geen terrastaks te heffen door de voltallige gemeenteraad gesteund werd. In tijden van een twijfelachtige heropstart is deze tijdelijke afschaffing met zekerheid een welgekomen steuntje in de rug van de vele Horeca-ondernemingen die onze stad rijk is.

Fractieleider Björn PRASSE: “De Horeca zorgt in onze stad voor sfeer, gezelligheid en tewerkstelling. Onze fractie en partij zijn zeer tevreden dat men eindelijk toch ons voorstel unaniem heeft gesteund. We hopen dat dit warm verwelkomd werd in de sector. Dit wekt ook vertrouwen voor de komende gemeenteraden waarop nog voorstellen zullen volgen om Blankenberge de nodige zuurstof te geven om de weg uit Corona meer succesvol te maken dan vandaag het geval is.”

De liberalen kregen ook de steun voor de kwijtschelding van verblijfstaxen. Een meer dan noodzakelijke tegemoetkoming voor de zwaar getroffen sector van hotels en logies.

Voorzitter Mitch DE GEEST: “We willen niet vooruitlopen op de feiten. De nieuw opgerichte commissies en de gemeenteraad moeten uiteraard nog overtuigd kunnen worden, maar het is de visie van onze partij dat we ook voor het handelsapparaat in de binnenstad voor een adempauze en een zucht van verluchting moeten zorgen. We hebben daar enkele concrete ideeën over en hopen deze met de steun van een meerderheid in de gemeenteraad tot kunnen realiseren.”