Burgerparticipatie januari 2020. Geef je mening over actuele thema’s!

De mening van iedere burger telt en daarom werkt Open Vld Blankenberge verder aan een nieuwe vorm van samenwerking tussen bevolking en politiek. Door in te zetten op burgerparticipatie willen wij liberalen een beter beeld krijgen van wat de Blankenbergenaar nu werkelijk bezighoudt.

De samenleving is ingrijpend veranderd en het aantal communicatiekanalen die zowel de burger als de overheid ter beschikking hebben, neemt al even snel toe. Daarom denkt Open Vld Blankenberge dat het belangrijk is dat wij in de toekomst ook beter gebruik maken van die communicatiekanalen. Op die manier willen we beter in kaart kunnen brengen wat de voorstellen of prioriteiten van de Blankenbergenaar zijn. Daarom zullen we vanaf september 2019 onder de titel #blauwvraagthetaanjou op regelmatige basis bevragingen houden voor ALLE inwoners van onze stad.

Wat? Open Vld Blankenberge zal via de website enkele keren per jaar inhoudelijke vragen per thema bundelen en voorleggen aan de bevolking.

Waarom? Om beter in kaart te kunnen brengen wat de Blankenbergenaar belangrijk vindt en om dan onze beleidsvoorstellen ook daarop af te stemmen.

Hoe? U kan aan de hand van enkele simpele vragen hieronder uw mening geven over meerdere thema’s die leven in de stad en die het alledaagse leven van elk van ons beïnvloeden. Enkele hedendaagse stadsbesturen zoals Oostende en Ieper hebben dit de afgelopen maanden vanuit de overheid georganiseerd. Wij willen niet dat Blankenberge deze trein mist en nemen nu dus zelf het voortouw!

De vragen kunnen anoniem beantwoord worden. Indien je bij de laatste vraag toch je gegevens nalaat dan maak je kans op een mooie restaurantcheque voor 2 personen!

Alvast bedankt voor je medewerking!