Gemeenteraadsleden krijgen eindelijk digitale post!

Open Vld vraagt al langer aan het stadsbestuur om de raadsleden online-toegang te geven tot de briefwisseling van de stad. Dit werd door het N-VA-Sp.a-CD&V-bestuur steevast geweigerd. Om de vraag kracht bij te zetten diende Open Vld een voorstel tot gemeenteraadsbesluit in, én vond eindelijk gehoor.

Philip Konings, gemeenteraadslid (Open Vld): “Het kunnen inkijken van de briefwisseling van de stad is voor de gemeenteraadsleden een essentiële vereiste om hun democratische controletaak te kunnen uitoefenen. Alhoewel er een gezondheidscrisis en veel aandringen voor nodig is gebleken, is Open Vld wel verheugd met de beslissing.”

Tot op vandaag weigerde het N-VA-Sp.a-CD&V-bestuur om de raadsleden online-toegang te verschaffen. De briefwisseling kon enkel worden geraadpleegd vanop één vaste PC op het stadhuis en die moest door de 27 raadsleden gedeeld worden. Waarom het bestuur dit weigerde is onbekend, want de technische mogelijkheden waren onderhand aanwezig.

Nu we eindelijk de briefwisseling vanop afstand kunnen consulteren, zullen de 27 gemeenteraadsleden de poststukken dagelijks van thuis uit kunnen raadplegen. Dit zal de democratische controle op het stadsbestuur zonder meer ten goede komen.