Ongerustheid omtrent Blankenbergs erfgoed ‘de Strandjutters’

Blankenberge 23/02/2019, Als oppositiepartij volgen we nauwlettend de briefwisseling van de nieuwe meerderheid. Onze fractie was dan ook verbaasd om een brief terug te vinden met als titel – Vergunning GEBRUIK STRANDGEDEELTE VOOR SPORTBEOEFENING en GEBRUIK LOKALEN ‘BRISLAM’ VAN DE SPEELPLEINWERKING ‘SPEELBERGE’. Stopzetting.

De brief is gericht aan de verantwoordelijke van de Strandjutters, de voetballende Blankenbergse erfgoed groep, die wekelijks op het strand een potje voetbal speelt. Iedereen in Blankenberge kent de strandjutters. Velen onder ons hebben ooit ook nog een balletje getrapt met wijlen Valentin Byl, of wijlen Wies Peeters. De bezielers van deze groep, die vroeger altijd aan de strandcabine van Alidoor Callier samenkwamen om een partijtje te spelen op het hard zand, waren van alle pluimage.

“Met dit schrijven wijzen wij u erop dat bovenvermelde vergunning van rechtswege eindigde op 31/12/2018. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 01/02/2019 beslist geen toepassing te maken van artikel 4, alinea 2 van de vergunning. Mogen wij u vragen uw gerief tegen uiterlijk 10/03/2019 te verwijderen uit de lokalen van de Brislam en ons dit te bevestigen.”

Raadslid Björn Prasse: “D’oekde tegen de Joenge, de groene en de oranje hesjes, de partijtjes in de zomer tegen de redders… het zijn herinneringen die deel uitmaken van het collectief geheugen op het strand. We dringen er dan ook op aan dat er hen een alternatief zou worden aangeboden. Als er andere plannen zijn met ‘de Brislam’ horen we het graag en ondertussen wijzen we op de mogelijkheden die hiervoor initieel ook werden ontwikkeld in het gebouwtje ter hoogte van de Van Praethelling.”

Wat er ook van zij, het is van de kant van het stadsbestuur toch erg botte communicatie aan het adres van een stukje Blankenbergs erfgoed. Als dit ook al op de schop moet, vrezen we voor wat nog allemaal moet komen. Als men weer met het riedeltje voor de dag zou komen dat wij hun vergunningen maar hadden moeten verlengen voor het einde van 2018. Dan is ons antwoord het volgende:

Iedereen weet dat een uittredend bestuur die ietwat politiek fatsoen heeft geen beslissingen meer neemt die de toekomstige bestuursploeg voor de komende jaren bindt enkel en alleen om hun willetje nog snel door te duwen. Dat is tegen de geest van de democratie.

We hopen alvast op een snelle oplossing voor de ‘Strandjutters’ en vragen aan de meerderheid om in de toekomst, op zijn minst voor het versturen van een kille opzegbrief,  met de betrokken partijen in dialoog te gaan.