Open Vld Blankenberge trekt aan de alarmbel en houdt een pleidooi voor een alternatief en degelijk toeristisch zomeraanbod.

Al in de eerste weken en maanden na de uitbraak van Covid-19 hebben we vanuit de Open Vld fractie een oproep gelanceerd om een post-covid19 commissie in het leven te roepen en samen te werken aan een relanceplan. Wij riepen toen al op om, over de partijgrenzen heen, met de verschillende politieke fracties samen, nieuwe maatregelen en initiatieven uit te werken.

Gemeenteraadslid Philip Konings: “Meer dan een jaar later is deze N-VA-CD&V-Vooruit coalitie er nog steeds niet in geslaagd een coherente pakket relancemaatregelen op tafel te leggen. Het toeristisch-evenementieel aanbod die de motor moet zijn voor de economie in onze toeristische badstad is onbestaand.”

Alle andere kustgemeenten ontwikkelen zomerplannen om het toerisme opnieuw in gang te krijgen, en maken relanceplannen voor de langere termijn. In alle andere kustgemeenten werken de diensten voor  Toerisme, Evenementen, Communicatie en Cultuur volop aan creatieve oplossingen. In Blankenberge gebeurt er bitter weinig. We denken dan ook dat daar heel wat ruimte voor verbetering is en zullen ook hernieuwd maatregelen naar voor brengen.

Fractieleider Björn Prasse: “Deze keer willen we ook aandacht hebben voor wat komen zal. Business as usual en een gebrek aan visie en verbeelding zijn ingrediënten die onze stad na een crisis als deze jaren achteruit kan slaan. Never waste a good crisis is ook nu van toepassing. Wachten tot het over is en dan verder doen zoals voorheen zal niet werken als we ons marktaandeel als stad willen behouden en zelfs vergroten. Daarom doen we ook enkele voorstellen die we weg uit de crisis succesvoller moeten maken!”

  1. Ter voorbereiding van het toeristisch seizoen zullen de ondernemingen die moeten heropstarten -en dus ook kosten zullen moeten maken na deze lange periode van stilstand- extra financiële ademruimte nodig hebben. Stel hen vrij van elke stedelijke belasting  op hun handelsactiviteiten;
  2. Ter voorbereiding van de volkstoeloop die het toeristisch seizoen in elk geval terug met zich zal meebrengen moeten we enkele publieke plaatsen logistiek en praktisch inrichten om op een Covid-veilige wijze mensen te laten ontmoeten. Denk hierbij voor inspiratie aan de krijtcirkels op het Gentse Sint-Pietersplein en gebruik uw verbeelding;
  3. De dienst toerisme en communicatie moeten nu werk maken van een goed voorbereide en breed verspreide boodschap die de wereld vertelt dat er op ons grondgebied veel open ruimte is en dat we deze optimaal in gereedheid zullen brengen om inwoners en bezoekers op een veilige manier te ontvangen.

De knal- en ontspanningsdrang is nog vele malen sterker bij de brede bevolking dan vorig jaar. Laten we dus ook alle nodige middelen aanwenden voor het engageren van een eventorganisator die deze zomer op professionele manier aan de slag gaat om de mensenstromen die Blankenberge te verwerken zal krijgen op een corona-veilige manier te managen in de stad, op het strand en bij de geplande evenementen.

Onze inwoners, onze gasten en onze economie verdienen na dit helse jaar wel een professionele aanpak die binnen de mate van het mogelijke onze rechten en vrijheden maximaal teruggeven aan wie ze toekomen. De burger.