Open Vld wil meer treinen naar Blankenberge.

Op de gemeenteraad vroeg Open Vld aan de burgemeester om er bij de NMBS op aan te dringen dat de treinverbindingen van en naar Blankenberge verder zouden worden verbeterd. De liberalen willen vooral meer treinen per uur, zodat inwoners van de kuststad vlotter en sneller van en naar hun werk kunnen pendelen.

De NMBS bereidt momenteel haar vervoersplan voor de periode 2020-2023 voor. In het plan wordt onder meer vastgelegd wat de uurregeling van de treinen zal zijn en hoeveel treinen er per uur op een traject zullen worden ingezet. Onlangs raakte al bekend dat er, voor onze regio, meer treinen gaan rijden tussen Brugge en Zeebrugge en tussen Brugge en Kortrijk. Ondanks de huidige ondermaatse dienstregeling, zouden er voor de treinverbinding naar Blankenberge geen verbeteringen komen.

Gemeenteraadslid Philip Konings (Open Vld): “Wij zullen wellicht genoegen moeten blijven nemen met één trein per uur, wat voor een kleinstedelijk gebied als Blankenberge bijzonder weinig is. Het plan is echter nog niet definitief en moet nog worden voorgelegd aan de ministerraad. Wij vragen met aandrang aan de burgemeester om tussen te komen en Blankenberge te verdedigen.”

Het is de NMBS die het nieuwe vervoersplan opmaakt. De gemeenten zelf hebben geen vertegenwoordiging in de besluitvorming en hebben dus geen directe inspraak bij beslissingen over het al dan niet aanpassing aan de dienstregeling. Maar een lokaal bestuur kan wel haar desiderata kenbaar maken aan de NMBS, die er dan al dan niet rekening mee houdt.

Bij de vorige aanpassing van het vervoerplan in 2017 leidde nauw overleg van toenmalig burgemeester Patrick De Klerck en toerismeschepen Philip Konings ertoe dat de reistijden van en naar Blankenberge gevoelig werden ingekort door de treinen niet langer te koppelen en te ontkoppelen in Brugge. Blankenbergse pendelaars sporen sindsdien een kwartier sneller naar Gent, Brussel en Antwerpen.

“Wij hopen dat het huidige stadsbestuur ook zijn lobbywerk heeft gedaan en dat de volgende noodzakelijke verbetering, het verhogen van de frequentie tot twee treinen per uur tussen Blankenberge en Brugge, in het nieuwe vervoersplan zal opgenomen zijn.” besluit Open Vld voorzitter Mitch De Geest.