Sociale tewerkstelling afgestoten: Open Vld verontwaardigd!

Blankenberge, 18/10/2019 – Open Vld Blankenberge is misnoegd over de werkwijze van het lokaal bestuur. “Net in de week van de armoede moeten we vaststellen dat een initiatief van jaren ver zoals Kadee naar Oostende wordt doorverwezen!”, klinkt het.

OCMW Blankenberge had vele jaren geleden al klusjesdienst Kadee in het leven geroepen. Opzet was om de Blankenbergenaar die kleine klusjes in en rondom het huis niet zelf kon opknappen van een bijkomende dienstverlening te voorzien maar vooral de sociale economie een duwtje in de rug te geven. De aard van de klusjes is vergelijkbaar met wat onze gemeenschapsdiensten doen maar dan voor particulieren ipv op het openbaar domein. Een ideale springplank voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die om verschillende redenen opnieuw moeten aangeleerd worden om op tijd te komen, orders te krijgen en opdrachten ook correct uit te voeren. Jobkracht 10, de tewerkstellingsdienst van het OCMW begeleidt hen in die trajecten om ze uiteindelijk ook weer op het goede pad te krijgen en naar de reguliere tewerkstelling toe te leiden.

Gemeenteraadslid Björn Prasse: “Nadat we op het einde van de vorige legislatuur met alle partijen samen besloten hadden dat we niet anders konden dan de activiteiten van het strijkatelier vzw (eveneens een sociale werkvloer) stop te zetten, was er een aanzienlijke reserve aanwezig. Daarvan zouden we gedurende minstens drie jaar een tussenkomst van €5000 voor de huisvesting van de Klusjesdienst voorzien. Het huidige bestuur blijkt die afspraken niet langer te willen nakomen.Nu trekt deze sociale werkvloer, die drie tot vijf mensen nuttig kon inschakelen op hun weg naar werk, weg uit onze stad. Waar blijven die beloftes van een warmer en socialer beleid..?!”

De klusjesdienst die ondertussen gesuperviseerd werd door Duinenwacht vzw was in de loop van 2018 in de gebouwen van De Oesterbank in ambachtszone ‘De Riethoek’ ondergebracht omdat de garages van het OCMW in de Jordaenslaan te klein geworden waren.

Lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, Jill Broos: “Tewerkstellingstrajecten zoals deze van Jobkracht 10 zijn belangrijk om de zwakkeren in onze samenleving ook mee aan de slag te krijgen. Het vorig bestuur was er eind 2017 in geslaagd om De Oesterbank (een grote speler in de sociale tewerkstelling) in Blankenberge te krijgen en zo bijvoorbeeld ook de mensen van het strijkatelier een nieuwe job te kunnen aanbieden nadat dat werd opgedoekt. Nu vernietigt het lokaal bestuur arbeidsplaatsen voor de moeilijkste doelgroep door eenvoudige afspraken die in 2018 nog door alle partijen werden gesteund, niet na te komen.”