Stadsbestuur lapt eigen bouwreglement en omgevingsvergunning aan de laars!

Recentelijk is er heel wat commotie ontstaan rond de werken en dus ook de bouwvergunning die werd afgeleverd voor de renovatie aan de Pier. Het stedelijk bouwreglement m.b.t. bouwverbod in de zomerperiode is nochtans glashelder.

Gemeenteraadslid Patrick De Klerck: ”In de stedenbouwkundige verordening “SV 03 – Bouwverbod” van de stad staat in artikel 3 het volgende: ‘Ten einde het ongehinderd verblijf van de personen in het toeristenoord te verzekeren mag vanaf de eerste maandag van juli tot en met de laatste zondag van augustus geen enkele bouwactiviteit worden uitgevoerd, met uitzondering van de werken van algemeen belang die voor de omgeving niet hinderend zijn.”

Naast de bepalingen in de “SV 03” is er in de vergunning voor de werken aan de Pier zelf ook opgenomen dat geluidsoverlast dient vermeden te worden. Het is dan ook onbegrijpelijk dat dergelijke luidruchtige heiwerken in het toeristisch seizoen plaatsvonden of nog zullen plaatsvinden.

Fractieleider Björn Prasse: ”Gezien de renovatiewerken niet op korte termijn klaar zullen zijn en vermoedelijk nog zo’n 4 jaar zullen duren, lijkt het ons billijk dat er geen extreem hinderlijke werken aan de Pier worden uitgevoerd in het zomerseizoen.”

Onze zelfstandigen hebben al een moeilijke financiële en emotionele periode achter de rug. De extra duw in de rug die het seizoen kan geven, is dan ook welgekomen en broodnodig. De luidruchtige heiwerken zouden best pas eind september terug opstarten, niet meteen na het bouwverlof. Andere werken moeten natuurlijk wel kunnen, zo dient de werf niet stilgelegd te worden.