Vlaams regeerakkoord levert Blankenberge maar liefst 4,2 miljoen euro extra investeringsruimte op

Dankzij het Vlaams regeerakkoord krijgen veel steden en gemeenten extra investeringsruimte. De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw ‘Vlaams Open Ruimtefonds’. Dat fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% gehandhaafd blijft.

“Dankzij de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart Blankenberge maar liefst 3.499.408,67 euro. Maar ook het nieuw ‘Vlaams Open Ruimtefonds’ levert onze stad maar liefst 715.347,43 euro aan nieuwe inkomsten op. Dat is samen dus goed voor meer dan vier miljoen tweehonderdduizend euro bijkomende investeringsruimte,” aldus Björn Prasse “We zijn heel tevreden dat Bart Somers, kersvers Vlaams minister van Binnenlands Bestuur (Open Vld), de gemeenten op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht geeft. Zo kunnen we meer investeren in beeldbepalende infrastructuur, verdere stadskernvernieuwing , uiteraard ook de natuurwaarden en de waardevolle open ruimte rondom de stad op een kwalitatieve manier in stand houden.”

Nooit eerder kregen Blankenberge en het stadsbestuur met zo’n omvangrijke financiële meevaller vanuit de Vlaamse regering te maken. Open Vld Blankenberge hoopt dat het nieuwe stadsbestuur deze belangrijke impuls zal aanwenden om een aantal dossiers te herbekijken en deze centen investeert in zaken die voor onze stad vooral op de lange termijn ten goede komen.