Goed nieuws voor onze lokale jeugd, de sport en het cultuuraanbod. Of dat hopen wij toch!

De Vlaamse regering besliste dinsdag om 328.308 euro vrij te maken voor de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen in Blankenberge. Dat juichen wij uiteraard toe! Onze fractie had op de gemeenteraad vorige week al aangekaart dat ook de verenigingen steun nodig hebben door toedoen van de Coronacrisis en dat wij vonden dat ze minstens in wat rest van 2020 de sport- en cultuurinfrastructuur van de stad kosteloos zouden mogen gebruiken voor evenementen. Dat voorstel werd jammer genoeg weggestemd door het stadsbestuur.

Op de hogere overheid en bevoegd viceminister-president Somers (Open Vld) blijken we dan weer wel te kunnen rekenen voor steun in deze moeilijke Coronatijden!

Tenminste, zij storten dit belangrijke bedrag specifiek hiervoor door naar de stad Blankenberge. Gisteren deden we meteen de oproep aan het Stadsbestuur om deze middelen op de juiste manier en op de juiste plaatsen aan te wenden! Vandaag moesten we echter op sociale media al lezen dat met name de jeugd getroffen zal worden doordat het stadsbestuur ervoor kiest om de succesvolle Grabbelpas en ook Swap af te gelasten. Omdat ze er niet in zouden slagen deze veilig te organiseren…

Uiteraard is alles moeilijker te organiseren door de veiligheidsmaatregelen en laat net daarom de Vlaamse regering zo veel extra geld ter beschikking te stellen van ons stadsbestuur. Om wel aanbod voor de jeugd-, sport-, en cultuursector te realiseren. Niet om dingen af te schaffen en die centen op te potten. Wij hopen dus hartgrondig dat het stadsbestuur deze bij uitstek sociale activiteiten waar onze jongste inwonertjes maar ook volwassenen hun lang verdiende ontspanning in zouden kunnen vinden, wil herbekijken en ondersteunen.

Vandaag heeft de veiligheidsraad trouwens bekend gemaakt dat culturele activiteiten tot 100 en zelfs 200 personen zullen worden toegestaan in de komende weken en deze zomer. Anderzijds vangen we op dat het stadsbestuur enkel nadenkt over het afschaffen of verbieden van bestaand cultuuraanbod. Laat ook hiervoor de centen van Vlaanderen en onze oproep een motivatie zijn om alsnog voor een vrijetijdsaanbod te zorgen deze zomer. Onze inwoners en toeristen verdienen dat en hebben dat nodig!

Daarom onze vragen. Wat gaat Blankenberge wel nog organiseren met deze extra middelen? Hoe zal Blankenberge de nieuwe mogelijkheden geschapen door de Nationale Veiligheidsraad aangrijpen om toch voldoende activiteiten in onze stad te kunnen aanbieden?