Geen belastingverhoging

Geen belastingverhoging dankzij de liberalen

Gisteren werd de meerjarenplanning voor Blankenberge in de gemeenteraad goedgekeurd. Het was een moeilijke oefening, maar we kregen de stadsfinanciën, die volledig waren ontspoord, terug op de rails. “Ondanks een stijging van meer dan 17 miljoen euro in uitgaven zorgen we op termijn opnieuw voor wat ruimte om beleid te voeren, en dat zonder de personenbelastingen en de onroerende voorheffing te verhogen”, aldus burgemeester Björn Prasse

Voorzitter Stephen Vanhove: “We maken onze beloftes waar en komen niet aan de belastingen. Voor ons liberalen is dat altijd een speerpunt. Daarom richtten we onze focus op een aantal vaste retributies die al jaren niet werden geïndexeerd. Door een goede samenwerking met onze coalitiepartner en de stadsdiensten, slaagden onze burgemeester en schepenen er in om, ondanks de huidige crisis, een positief resultaat neer te zetten voor de komende jaren.”

  • Geen verhoging van de personenbelasting
  • Geen verhoging van de onroerende voorheffing
  • Geen ontslagen binnen het stadspersoneel

???????? Stabiliteit voor onze bewoners en ons stadspersoneel!