KAAT VAN DER MARLIERE NEEMT ONTSLAG UIT GEMEENTERAAD

De naam Van der Marliere heeft gedurende een periode van 75 jaar onafgebroken deel uitgemaakt van de gemeenteraad van de stad Blankenberge. Vier generaties stelden zich ten dienste van de liberale partij voor de gemeenteraadsverkiezingen, en waren daarbij ook steeds rechtstreeks verkozen.

Grootvader Eugène Van der Marliere (PVV) maakte maar liefst 32 jaar lang (van 1933 tot 1965) deel uit van de gemeenteraad, als gemeenteraadslid en als schepen voor openbare werken. Als plaatselijke partijvoorzitter stichtte hij de Liberale Jonge Wacht, de Liberale Vrouwenbond en de Liberale Vak-en Ziekenbond. Als medestichter en voorzitter van de Blankenbergse zwemclub ijverde hij voor een stedelijk zwembad. Het Noordzeebad zou er in 1974 komen onder impuls van zijn zoon Julien, toenmalig schepen van sport.

In 1971 stelde Julien Van der Marliere zich kandidaat op de PVV-lijst en werd meteen  schepen van o.a. Middenstand, Sport- en Havenbeleid. Hij zetelde onafgebroken als schepen en gemeenteraadslid tot 1991. Hij werd in 1981 ook PVV-senator voor het arrondissement Brugge, en is dat 10 jaar lang gebleven.

Nic Van der Marliere (zoon van Julien) komt op de lijst van VLD in 1994 en zetelt tot 2006 als gemeenteraadslid. Nic verlaat de politiek voor de diplomatie en wordt Diplomatiek Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering, eerst in Londen en Parijs en tot op heden in Berlijn.

Kaat Van der Marliere (dochter van Julien) staat in 2006 voor de eerste keer op de VLD-lijst, en wordt nadien voor Open Vld ook in 2012 en 2018 rechtstreeks verkozen. Kaat is in die 15 jaar voor Open Vld o.a. gemeenteraadslid, OCMW-raadslid en ondervoorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof. Nu stelt Kaat haar mandaat ter beschikking van de jongere generatie bij de blankenbergse liberalen.

“Een goeie ploeg laat je niet op de bank zitten, maar stuur je het veld op. De nieuwe ploeg neemt lessen uit het verleden en heeft plannen voor de toekomst. Ik heb alle vertrouwen in de Blauwe ploeg 2024.” aldus Kaat.

Burgemeester Björn Prasse: “Ik heb Julien gekend en Nic en Kaat ken ik uiteraard zeer goed. Er zijn wel degelijk vriendschappen mogelijk in de politiek. Voor mezelf is de vriendschap met de familie Van der Marliere, en meer bepaald Nic en Kaat daar een bewijs van. Het is ook tekenend voor Kaat dat zij, die altijd de stem van de jongeren waardeert en verdedigt, nu ook extra kansen wil bieden aan de komende generatie mandatarissen. Kaat Van der Marliere blijft wel zetelen in het lokale partijbestuur, haar kijk op de maatschappij en ons steedje zal daar altijd een meerwaarde blijven.”