Mondelinge vraag aangaande de autodroom

Walter Vermeir

Toelichting:

Al meer dan 57 jaar is de autodroom een gekend beeld in onze stad en een voorbeeld van ons cultureel-toeristisch erfgoed. Velen van ons zijn ermee vertrouwd en hebben er zelf verschillende rondjes hebben gereden toen we klein waren of hebben er onze kinderen (of zelfs kleinkinderen ondertussen) zich zien amuseren.

Het is dan ook zeer spijtig dat we bij monde van de burgemeester vernamen dat deze infrastructuur zou moeten verdwijnen, dit niettegenstaande zowel in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan als in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor strand- en dijkconstructies de historische waarde ervan wordt onderlijnd en het behoud als aangewezen wordt bestempeld. Enkele weken terug was de burgemeester nochtans vastberaden in de krant: “Vlaanderen, de overheid, geeft geen toestemming om een vaste betonnen constructie in het zand te plaatsen.” En ook nog: “Nooit kregen we een voorstel voor een nieuwe locatie.”

Ondertussen weten we beter en hebben we dit ook in de pers aangekaart. Met als gevolg een ware Facebook-mededeling van de burgemeester haar zelve over dit thema. En verrassend heel wat andere geluiden. Voortschrijdend inzicht als het ware. Eerst wel nog een halfslachtige poging één en ander in de schoenen van de vorige bestuursploeg te schuiven. Wij zijn met Open Vld echter fier dat we het dossier van de renovatie van de Pier nog hebben kunnen indienen en goedkeuren. Maar dan: “Er werd nog een drietal keer samengezeten met de uitbaters die andere locaties op het strand voor ogen hadden.” En nog: “Na de werken aan de Pier kan er hopelijk een nieuwe concessie uitgeschreven worden voor de autodroom.”

Het mag duidelijk zijn dat het brede protest, de ruime persaandacht en onze politieke tussenkomsten hierover de burgemeester aangezet hebben om het dossier nu wel ter harte te nemen. Beter laat dan nooit. Alleen spijtig dat een onderneming van meer dan een halve eeuw oud, de hele familie en de werknemers gedurende een hele periode van alle toekomstperspectief werden beroofd. En dat de klanten en ook onze inwoners eerst geconfronteerd moeten worden met een bestuur die hier blijkbaar geen enkele inspanning voor wilde leveren.

We vragen dan ook aan het stadsbestuur alles in het werk te stellen om de autodroom, na de werken aan de Pier, terug groen licht te helpen krijgen voor een nieuwe uitbatingsperiode op deze locatie. Uiteraard maken de nodige aanpassingen en vernieuwingswerken daar deel van uit, en indien dit hen echt niet zou lukken, minstens alternatieve locaties voor een geschikte inplanting te willen onderzoeken.

Daarom heeft de Open Vld fractie volgende vragen:

  • Vanwaar deze gewijzigde houding van de burgemeester?
  • Was de burgemeester initieel niet op de hoogte van de ruimtelijke plannen voor deze locatie?
  • Heeft het bestuur nu al concrete stappen gezet om de autodroom alsnog een toekomst te geven? En zo ja, welke?