Mondelinge vraag aangaande de organisatie van Winterpret Blankenberge

Toelichting:

Sinds enkele dagen duiken links en rechts een brochure op die businesspakketten aanprijzen op Winterpret Blankenberge . Ik geef hieronder de eerst 2 pagina’s mee. Volledige brochure link

Dankzij de brochure weten we nu dat de traditionele kerstmarkt op het stationsplein wordt vervangen door winterpret Blankenberge en dit alles “in volledige samenwerking met stad Blankenberge”. De organisator belooft een heus winterdorp met een schaatspiste, drank en eetstandjes in sfeervolle kerstdecoratie. De brochure stelt zelf dat “er voor de eerste keer in Blankenberge een sfeervolle kerstmarkt zal verrijzen”. Misschien niet helemaal fair ten opzichte van vroegere initiatieven maar op zijn minst wel ambitieus.

We weten uiteraard dat er al een tijdje achter de schermen wordt gewerkt aan een andere invulling van de kerstmarkt op het Koning Leopold III-plein (stationsplein). Op zich geen probleem indien dit met respect voor onze carnavalsverenigingen, die traditioneel de kerststandjes konden uitbaten, kan gebeuren.

Waar het schoentje echter wel wringt is dat er verschillende partijen zich kandidaat hebben gesteld om deze invulling te organiseren. De organisatoren van het project aan de jachthaven vorig jaar en de blijkbaar ook de mensen van “winterpret”.

Het getuigt van goed bestuur om in dit geval de markt te laten spelen en op zijn minst een openbare procedure te starten. Steden dienen eerst de spelregels te definiëren (over welke periode wordt een plein in concessie gegeven, hoeveel vierkante meter, wat zijn de
openingsuren, wat zijn de uitbatingsvoorwaarden, enz), een mooi voorbeeld kan je hier terugvinden https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2019-07/lastenkohier%202019-2021%20kerstmarkt.pdf

Daarna moet de stad alle geïnteresseerden toelaten zich in te schrijven én pas daarna kan worden beslist aan wie de organisatie gegund wordt.

Zo lezen we in het lastenkohier voor de kerstmarkt van Kortrijk : De stad Kortrijk, zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen, houdt zich het recht voor, tussen de aanbiedingen deze uit te kiezen, welke hem onder alle opzichten de origineelste schijnt en de meeste waarborgen biedt, in combinatie met de vastgestelde prijs in artikel 3 van dit lastenkohier, in het bijzonder wat betreft: De kwaliteit van de invulling, het ingediende promotieplan, voorstel tot inrichting kerstsfeer en animatie, op welke wijze de concessiehouder gaat samenwerken met lokale actoren, referenties en solvabiliteit. Elk van deze elementen zal beschreven worden door de kandidaat in een bijlage bij het inschrijvingsformulier. De waardeverdeling voor toewijzing omschrijven we als volgt: • De kwaliteit van de invulling: 30 punten • inrichting kerstsfeer en animatie: 20 punten • samenwerking met lokale actoren: 15 punten • promotieplan: 15 punten • referenties: 10 punten • solvabiliteit: 10 punten

Een duidelijk gedefinieerde procedure die door steden over gans België dagelijks wordt toegepast (Wet Overheidsopdrachten)

Gezien er al volop promotie wordt gemaakt voor Winterpret Blankenberge en dat de organisatie gebeurt in “volledige samenwerking met stad Blankenberge” verbaast ons dus. Het lijkt er immers op dat de stad Blankenberge de kerstmarkt voor de carnavalsverenigingen zal privatiseren zonder openbare aanbesteding. Iets wat uiteraard tegen alle regels van toepassing op een openbaar bestuur indruist.

Daarnaast schept de website http://www.winterpretblankenberge.be weinig vertrouwen. De pagina zelf bestaat niet maar is wel gelinkt aan een zekere firma themaevenementen.be. Bij “over ons” staat de geheimzinnige boodschap “Binnenkort vind je hier meer informatie over de organisatie achter o.a. Winterpret Blankenberge.” Wat onderzoek leert me ook dat de domeinnaam van winterpretblankenberge.be op 7/9/2020 en van themaevenementen.be pas op 25/9/2020, beiden vrij recent dus, werden aangevraagd. Het lijkt er dus op dat de website en bijhorende firma in allerijl en uitsluitend voor de organisatie van winterpret Blankenberge werden opgericht.

Verder onderzoek brengt me op de website https://www.stichtingwinterevents.nl/ van de ‘Stichting van winterevents & ijsbanen NEDERLAND”. Het valt me op hoe gelijkaardig beide website zijn : http://www.winterpretblankenberge.be https://www.stichtingwinterevents.nl/

De Stichting van winterevents & ijsbanen NEDERLAND heeft wel een aantal referenties waaronder het Tilburgs winterparadijs. De brochure van Tilburg bevestigt mijn vermoeden dat ook dit de organisatoren van Winterpret Blankenberge zijn. De aangeboden sponsorpakketten (gold, silver en brons) zijn immers nagenoeg identiek.

Het lijkt er dus op dat de stad voor de organisatie van de kerstmarkt in zee gaat met een Nederlandse onderneming en hiervoor niet de wet overheidsopdrachten volgt.

De gevolgen zijn dat lokale ondernemers geen enkele kans hebben gekregen om hun dossier in te dienen en te verdedigen (#kooplokaal weet je wel) maar ook dat de stad het risico loopt om in een procedureslag verzeild te raken en er uiteindelijk helemaal geen winter-festiviteiten zijn!

Deze manier van werken roept dus heel wat vragen op. We zijn pro nieuwe projecten en staan positief ten opzichte van het concept van een totaalbeleving waarin ook ruimte wordt voorzien voor onze carnavalsverenigingen, maar de toewijzing moet wel correct verlopen.

Daarom heeft de Open Vld fractie volgende vragen:

  • Klopt het dat de organisatie van de kerstmarkt op het Koning Leopold III-plein (stationsplein) aan winterpret Blankenberge werd toegewezen?
  • Wie is winterpret Blankenberge of Themaevenementen en is er een link met Nederland?
  • Klopt het dat ook andere partijen interesse hadden om invulling te geven aan de kerstmarkt op het stationsplein?
  • Hebben, conform de wetgeving, verschillende partijen de mogelijkheden gekregen om hun dossier in te dienen?
  • Waar kan het lastenkohier met de uitbatingsvoorwaarden worden teruggevonden?
  • Waarom werd er geen openbare aanbestedingsprocedure gestart?
  • Welke criteria werden gehanteerd om te beslissen wie de uiteindelijke organisator zou worden?
  • Welke prijs wordt betaald door de organisator voor het tijdelijke in concessie krijgen van het stationsplein?