Mondelinge vraag inzake de procedure voor verloren voorwerpen

Toelichting:

Naar aanleiding van de televisie-uitzending ‘Factcheckers’ van de Openbare Omroep is bij éénieder die de uitzending zag toch een grote mate van ongeloof ontstaan. 1 op 5 in Vlaanderen bij de politie ingediende verloren voorwerpen, raken zoek binnen in het politiekantoor.

In de uitzending blijkt het Politiekantoor van Blankenberge één van de kantoren te zijn waar navraag naar een verloren portefeuille en ook een tweede telefonische navraag naar diezelfde portefeuille niet volstaan deze terug te krijgen. De portefeuille met geld in werd echter minder dan een maand voordien wel degelijk binnengebracht in ons Politiekantoor. Pas nadat een ploeg van de medewerkers van de televisie-uitzending zich bij de burgemeester bekend hadden gemaakt als programmamakers leverde die derde poging de vondst en teruggave van de portefeuille op.

Het spreekt voor zich dat dit geen goede dienstverlening is. Wij gaan er echter wel van uit dat hier geen kwaad opzet mee gemoeid was, gezien het verloren voorwerp en de centen ook daadwerkelijk teruggevonden werden. Aangezien de burgemeester het bestuurlijke hoofd van de politie is en hier nu toch al even van op de hoogte is, gaan we ervan uit dat zij hier ook mee aan de slag is gegaan.

Daarom stellen wij volgende vragen aan de burgemeester:
1. Wat was in september 2020 de procedure voor verloren voorwerpen die worden binnen gebracht bij de politie?
2. Werden deze nageleefd door de betrokken medewerkers?
3. Is er een intern onderzoek geweest naar het verloop van dit dossier?
4. Zijn er eventuele bijsturingen geweest in de procedure die ter zake gehanteerd wordt?
5. Werd dit als leermoment vertaald binnen de werking van de lokale politiedienst en hoe?