Mondelinge vraag inzake de Blankenbergebon

Toelichting:

Bij monde van collega Mitch De Geest agendeerde onze fractie op de gemeenteraad van 26 mei een voorstel om een bon te voorzien om de lokale handelaars te steunen in tijden van corona. Inwoners en tweedeverblijvers zouden de waardebon te gelde kunnen maken bij inkopen bij Blankenbergse handelaars.

Dat de meerderheid ons voorstel kaapte en opnam in haar relanceplan, verbaasde ons natuurlijk niet. De gemeenteraadspunten moeten namelijk de week voorafgaand worden ingediend. Goede ideeën kunnen dus schaamteloos worden overgenomen door een
inspiratieloze meerderheid.

Ook collega’s uit andere fracties stelden deze manier van werken aan de kaak en verwezen naar het persartikel dat de meerderheid op 25 mei (één dag voor de gemeenteraad!) lanceerde i.v.m. het relanceplan, waarin jawel, ons voorstel al was opgenomen.

Maar goed, dat de Blankenbergebon er uiteindelijk kwam, juichen wij uiteraard toe.

We zijn ondertussen bijna 5 maand verder. Inwoners en tweedeverblijvers kregen midden augustus een brief met een code om zich aan te melden op de website en de bon aan te vragen. De bonnen zijn geldig tussen 1/9 en 31/12. Helaas blijkt het registratiesysteem op de website met haken en ogen aan elkaar te zitten. Wij kregen onder meer melding van:

 • Inwoners die meer bonnen dan gezinsleden kunnen aanvragen
 • Inwoners die meerdere keren kunnen inloggen en bonnen aanvragen
 • Inwoners die geen bon kunnen aanvragen, ondanks juiste adresgegevens
 • Bonnen die op naam van bedrijven worden aangeboden
 • Inwoners en tweedeverblijvers die geen brief ontvingen
 • Tweedeverblijvers die de bon niet kunnen aanvragen omwille van het ontbrekend veld
  ‘domicilieadres’ in het aanvraagformulier op de website
 • Inwoners en tweedeverblijvers die van het kastje naar de muur worden gestuurd bij melding
  van problemen
 • Enz.

Wij vragen ons daarom af of het systeem wel waterdicht is en of er geen misbruiken zijn, maar vooral is de Open Vld fractie erover bekommerd dat elke Blankenbergenaar en elke tweedeverblijver die er recht op heeft, ook daadwerkelijk de Blankenbergebon ontvangt, en dat de handelaars de financiële stimulans krijgen die we met de bon voor ogen hadden.

Daarom heeft de Open Vld fractie volgende vragen:

 • Hoeveel inwoners hadden recht op de bon op het moment waarop het project van start ging?
 • Hoeveel bonnen werden er tot op vandaag al aangevraagd en uitgereikt aan inwoners?
 • Hoe is de verhouding tussen rechthebbenden en aanvragers/ontvangers, procentueel per leeftijdscategorie (-30 jarigen, 30-60 jarigen, +60 jarigen) bij de inwoners?
 • Hoeveel tweedeverblijvers hadden recht op de bon op het moment waarop het project van start ging?
 • Hoeveel bonnen werden er tot op vandaag al aangevraagd en uitgereikt aan tweedeverblijvers?