Mondelinge vraag inzake de concessies van de frituren op openbaar domein

Toelichting:

Op de gemeenteraad van 17 juni jl. stelden wij een vraag mbt het al dan niet bereiken van een akkoord tussen de stad en een van de frituren omtrent de regularisatie van hun concessie op het openbaar domein. Dit waren de antwoorden van de bevoegde schepen zoals terug te vinden in het zittingsverslag van die gemeenteraad:

 1. Ik verwijs naar mijn antwoorden die ik reeds heb gegeven op de gemeenteraad van 21 april.
 2. Nee
 3. Nee
 4. We hebben niets te verbergen. Onze briefwisseling verloopt via onze advocaat.

We leiden uit de antwoorden af dat het college van burgemeester en schepenen bij monde van de schepen bevoegd voor concessies wat moeilijk zit. Daarnaast blijven wij echter briefwisseling hierover lezen. Zo heeft het college van burgemeester en schepenen (hierna: CBS) ook brieven gestuurd aan de uitbaters van de frietkoten op openbaar domein om deze te laten verwijderen. De ene brief al meer succesvol dan de andere. De hele zomer lang stond op één locatie in grote letters te lezen dat de constructie kosteloos kon worden opgeladen omdat het CBS verdere uitbating verboden had.

Open Vld heeft volgende vragen voor de burgemeester, bevoegd voor juridische
aangelegenheden:

 • Hoe rijmt het college het verschil in behandeling tussen de verschillende innames
  van openbaar domein met het gelijkheidsbeginsel?
 • Heeft het college nagelaten de maatregelen die zij heeft opgelegd te doen
  naleven?
 • Is er misschien een juridisch geschil dat aan de oorzaak ligt van de stilstand in dit
  dossier?
 • Wat is het standpunt van de stad in eventuele hangende geschillen
  dienaangaande?