Mondelinge vraag inzake de vertraagde versoepelingen van de maatregelen op Blankenbergs grondgebied

Toelichting:

Op 31 mei jl. vroegen wij de verslagen van de lokale veiligheidscel van de maanden april en mei op bij de administratie. Niet omdat wij per se graag verslagen lezen. De lokale veiligheidscel, die samengeroepen en voorgezeten wordt door de burgemeester, is echter het orgaan waar in het kader van een crisis van de volksgezondheid de omslag gemaakt moet worden van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad oplegt of versoepelt.

  • Wanneer de hogere overheid terug toelaat om mini-golf terreinen uit te baten, moet een nieuw burgemeestersbesluit de eerdere burgemeestersbesluiten die dat verbieden teniet doen om dat weer te kunnen openen.
  • Wanneer ook non-food marktkramen terug op de openbare markten mogen staan van de hogere overheid, dan moet een nieuw burgemeestersbesluit het eerdere die dat verbood teniet om dat ook mogelijk te maken.
  • Als de Nationale Veiligheidsraad strandbezoek aan de eigen cabine terug toelaat, dan moet de burgemeester zijn/of eerder verbod daartegen opheffen opdat mensen dat terug zouden mogen.
  • Wanneer speelpleinen door de federale overheid terug toegankelijk gemaakt worden voor spelende kinderen, … enfin u begrijpt waar ik naartoe wil.

De lokale veiligheidscel is het orgaan waarin alle cruciale diensten vertegenwoordigd zijn die de burgemeester op een degelijke manier kunnen adviseren om dergelijke besluiten te nemen of ongedaan te maken en dat op een manier die onderbouwd is. Zo hoeft een burgemeester niet eigengereid te velde te trekken en ongedekt maar vooral ook ongegrond over te gaan tot ingrijpende beslissingen die de veiligheid en de leefbaarheid van ons allen raakt. Spijtig genoeg hebben wij tot op heden nog geen enkel verslag gezien. Of wringt daar misschien net het schoentje?

Wij hebben weet van steden en gemeenten in de provincie, soms kleiner dan de onze en al heel zeker minder toeristisch dan de onze, waar die veiligheidscel op de piek van de crisis dagelijks samengeroepen werd om de noodzakelijke maatregelen te treffen. Soms volgde die zelfs in vergadering de persconferentie om asap het nodige te kunnen doen. Ongetwijfeld plaatsen waar de gouverneur niet moest ingrijpen en het containerpark sluiten.

Daarnaast zien we dat in buurgemeenten en andere kustgemeenten marktkramers van alle sectoren terug hun wekelijkse plaats terug krijgen in de tweede helft van mei, terwijl ze in hun eigen stad (Ja, Blankenberge) nog weken mochten wachten om terug hun brood te kunnen verdienen. Of dat op 20 mei besluiten genomen worden die mensen terug toelaten om na een lange lockdown terug van de buitenlucht aan hun cabine te gaan genieten. Terwijl hier in Blankenberge opnieuw weken langer gewacht moest worden.

Alsof het stadsbestuur alle empathie ontbreekt voor haar burgers, inwoners en ondernemers die gedurende een heel kwartaal geconfronteerd werden met een lockdown die mentaal, fysiek en financiële wonden heeft geslagen. Een stadsbestuur die eens het leven terug in de normale richting tracht te marcheren nog even de rem indrukt. Alsof er geen haast bij is en men de verliezen die geleden werden niet voldoende erkent om werk te maken van de verlichting die nakende is.

Weinig ondersteuning en een trage respons bij het herwinnen van onze vrijheden lijken een rode draad in deze crisis. Geslaagde mediaoptredens dat wel. Maar aan de andere kant zelfs extra lasten voor de toeristische sector temidden de zwaarste economische crisis sinds WO II. Il faut le faire.

Daarom heeft de Open Vld fractie volgend vragen:

  • Waarom moest de Blankenbergenaar in de exitstrategie elke keer de dupe zijn van een als het ware ‘verzwaarde lockdown’?
  • Hoe komt het dat Blankenberge steeds achteraan het rijtje kwam bij de lokale implementatie van de versoepelingen in de exitstrategie?
  • Begrijpt het college de maatschappelijke en financiële kost van enkele weken later dan anderen terug te kunnen heropstarten
  • Denkt het college dat de burgemeester voldoende kort op de bal gespeeld heeft en voldoende beroep gedaan op de vakspecialisten uit de verschillende disciplines om deze crisis naar behoren te managen?
  • Wanneer mogen wij de verslagen van de veiligheidscel eindelijk verwachten?