Mondelinge vraag met betrekking tot de enquête aan de verenigingen naar de impact van covid-19

Toelichting:

Begin oktober ontvingen de Blankenbergse verenigingen een mail van het stadsbestuur met een bevraging naar de impact van covid-19 op hun werking. Het coronavirus legt immers al sinds maart het verenigingsleven zo goed als stil. De werking continueren en straks opnieuw ten volle opstarten is voor veel verenigingen moeilijk. De Vlaamse overheid voorziet een noodfonds met een belangrijk budget om de verenigingen hierbij te helpen. Het zijn de gemeenten die moeten zorgen voor een correcte en zo effectief mogelijke verdeling van die Vlaamse budgetten.

In de mail zegt het Bestuur dat ze via deze bevraging een zicht wil krijgen op de financiële impact van covid-19 en wil nagaan op welke manier de Vlaamse middelen best ingezet kunnen worden.

De antwoorden werden eind oktober ingewacht. We zijn nu 1,5 maand verder, dit moet ruim voldoende zijn om de antwoorden te hebben kunnen verwerken. Ondertussen zitten we volop in een tweede corona-golf. De urgentie om de verenigingen te helpen is dus alleen maar groter geworden. Voorstellen op basis van de enquête hebben de verenigingen vooralsnog niet gezien.

Daarom heeft de Open Vld fractie volgende vragen voor de bevoegde schepen:
● Wat waren de resultaten van de enquête ?
● Hoe zullen de bedragen uit het noodfonds besteed worden ?
● Wanneer mogen de verenigingen de voorziene steun verwachten ?