Mondelinge vraag met betrekking tot de organisatie van openbare markten

Toelichting:

Lockdown twee is een feit. Opnieuw worden wij allen diep getroffen door de gevolgen van Covid19. Ook de openbare markten zijn van meet af aan getroffen. Wij juichen de beslissing van het lokaal bestuur toe die nu ook het Koning Leopold III – plein tijdelijk heeft aangewezen als locatie om de wekelijkse markt te organiseren. Eindelijk zouden we haast zeggen, is een extra locatie aangewend om meer standhouders tegelijkertijd een plaats te geven en zo de kans te bieden hun koopwaar aan de man te brengen.

Het nieuwe ministerieel besluit van de hand van Cd&V minister Verlinden is sinds zondag beschikbaar en daarin is heel helder opgenomen wat de voorwaarden zijn om openbare markten te organiseren. In het belang van de veiligheid van onze inwoners en de standhouders willen wij enkele elementen uit de Ministerieel Besluit onder de aandacht brengen en informeren naar de intenties van het lokaal bestuur om deze in uitvoering te brengen. Dat MB zegt het volgende:
“Art. 13 De bevoegde gemeentelijke overheid kan markten,” …. “toelaten onder
volgende voorwaarden.
1) het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op een markt bedraagt 1 persoon per 1.5 lopende meter aan het kraam;
2) …
3) de bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij de in- en uitgangen van de markt;
4) …
5) …
6) …
7) er wordt een organisatie of systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn;
8) er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt, tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de bevoegde lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.”

Daarnaast wordt in het MB ook gevraagd om alleen te gaan winkelen.

Handhaving van het verbod op samenscholingen en andere preventieve maatregelen is zeker ook afgelopen zomer een probleem geweest. Het is dus in ons aller belang deze handhaving nu optimaal voor te bereiden en maximaal toe doen passen.

Daarom stelt de Open Vld fractie volgende vragen:

  1. Hoeveel personen zullen er conform het MB maximaal worden toegelaten op de beide marktpleinen en hoe zal dat maximum bewaakt worden?
  2. Welke middelen voor handhygiëne zal de stad bij de toe- en uitgang van de markten voorzien?
  3. Hoe zal de stad voorzien in de controle op het aantal aanwezigen op de markt, conform het MB? Zal daar een register of overzicht van worden bijgehouden?
  4. Is er een éénrichtingsverkeerplan klaar voor de markt van aanstaande vrijdag?
    Zo niet, wat is de uitzonderlijke omstandigheid om hiervan af te kunnen wijken, alsook het alternatief?