Mondelinge vraag met betrekking tot de registratie voor het gebruik van ons stedelijk zwembad

Toelichting:

Onze fractie heeft het zeer betreurenswaardig gevonden toen Blankenberge als enige gemeente van heinde en verre besloot het zwembad te sluiten. De sportdienst had in het voorjaar zeer goed werk geleverd inzake het Coronaproof openhouden van ons zwembad. Ook geen enkele wetenschappelijke evidentie deed vermoeden dat zwembaden gevaarlijke pools waren voor de verspreiding van Covid19. Ook de hogere overheid had dienaangaande geen verplichting opgelegd. En toch werd ons Noordzeebad gesloten. Zelfs kinderen onder de 12 jaar mochten er plots geen gebruik meer van maken.

Sinds het zwembad eindelijk terug geopend is, wat wij dus toejuichen, en wat hernieuwd met enkele beperkingen is gebeurd, doet zich enkel een vervelend fenomeen voor. Door de manier van reserveren is het zo dat een individuele zwemmer oneindig veel reservaties kan maken zonder dat hij daarvoor een beurt verliest. Dat zorgt er echter voor dat mensen soms niet meer kunnen reserveren omdat anderen buitengewoon veel reserveren. Indien deze laatsten ondanks hun reservatie nl. niet werkelijk gaan zwemmen, verliezen zij hierdoor geen beurt.

Men zou dit toch met een simpele technische ingreep moeten kunnen verhelpen. Zodat mensen enkel reserveren wanneer ze echt van plan zijn om te gaan zwemmen, en niet andere zwemfanaten het zwemmen beletten door alle vrije timeslots in te palmen.

Daarnaast bereikt ons het vreemde bericht dat onze zwembadredders de toestemming niet zouden hebben om zwemmers, kinderen met snij- of schaafwonden te verzorgen. Terwijl dit toch tot één van de basistaken van de redder zou moeten behoren.

Daarom heeft de Open Vld fractie volgende vraag:

  • Is de bevoegde schepen op de hoogte van deze twee probleem? Klopt dat laatste?
  • Heeft de bevoegde schepen ondertussen contact gehad met de medewerkers van het stedelijk zwembad om dit probleem aan te pakken?
  • Tegen wanneer zou dit probleem geremedieerd kunnen worden?