Mondelinge vraag met betrekking tot de toekenning van de premie ter bevordering van de kerstsfeer en licht

Toelichting:

In de professionele pers en op sociale media lazen we vorige week bij monde van schepen Herpoel dat alle handelaars die hun etalage versieren recht zouden hebben op een premie van €500 en dat minstens 180 ondernemers daar al op intekenden.

Op de Facebookpagina van raadslid Monte lazen we ook op 25 november al dat de premie werd aangekondigd. Het bericht haalde twee hele likes. In groot contrast met het succes van de premie zelf blijkbaar. Wat ons echter opvalt is dat ook de voorwaarden in deze post werden opgenomen. Alsook een link naar de officiële website van de stad. Waarvan de link nu spijtig genoeg niet meer werkt. Deze post werd ook snel gedeeld door de Facebook-pagina ‘Blankenbergse Activiteiten’ die trouwens door een lokale ondernemer beheerd wordt en door veel van zijn collega’s – ondernemers gevolgd wordt.

Het vreemde is echter dat de voorwaarden ook vermeld worden in de Facebookpost en inhouden dat (1) etalages met koopwaar van 5/12 tot 06/01 sfeervol verlicht moeten zijn van 10u tot 20u, (2) verkoop op afstand duidelijk geafficheerd moet worden “ook door handelszaken die geopend zijn”, (3) dat ze zich op het grondgebied van Blankenberge moeten bevinden en (4)
ook tegen 05/12 moeten worden aangevraagd.


En het vreemde daaraan is dat beide N-VA mandatarissen andere voorwaarden zeggen te zullen toepassen dan degene
die (zie notulen vorige gemeenteraad) zij zelf, samen met de collega’s van de meerderheid, in een amendement aan de
gemeenteraad hebben voorgesteld.

Voorwaarden die in de uiteindelijke gemeenteraadsbeslissing dan tevens éénparig werden goedgekeurd maar niet meer kunnen geverifieerd worden op de link naar de officiële website van de stad omdat deze ondertussen onklaar werd gemaakt.


De vraag stelt zich dus minstens of (1) de beide heren raadslid en schepen geen misleidende communicatie gevoerd hebben of (2) zelfs het lokaal bestuur dat zou kunnen hebben gedaan via de verwijderde webpagina en dat met betrekking tot een in gemeenteraad unaniem goedgekeurde steunmaatregel. Daaruit volgt dan ook de vraag of het vertrouwensbeginsel waar de inwoners en handelaars, bij communicatie van vertegenwoordigers van het lokaal bestuur bij de uitoefening van hun functie, van zouden mogen uitgaan, alsook hun belangen, niet werden geschaad.

Daarom heeft de Open Vld fractie volgende vragen voor de bevoegde schepen:
● Van waar komt het verschil in communicatie tussen wat door uw eigen toedoen beslist werd en hetgeen u en uw partijleden op hun sociale media en in de pers communiceerden?
● Waarom zijn de voorwaarden niet meer terug te vinden via de link van de officiële website van de stad?
● Wie zal instaan voor de vergoeding van de 180 handelaars die aan de gepubliceerde voorwaarden voldeden en dat in tegenstelling tot wat uw meerderheid in de gemeenteraad zelf heeft goedgekeurd?