Mondelinge vraag met betrekking tot de visie van het lokaal bestuur op de organisatie van sport voor -12 jarigen

Toelichting:

In de vorige gemeenteraad deed onze fractie al een oproep om aandacht te hebben voor de kleinsten onder ons. Zij zijn vaak de grootste slachtoffers van deze Corona-crisis en de daarmee gepaard gaande preventieve maar ook restrictieve maatregelen. Het nieuwste Ministerieel Besluit heeft hiervoor zeker aandacht gehad. Denk maar aan het feit dat kinderen tot twaalf niet worden meegeteld in de beperkingen omtrent samenscholingen en ook niet aangaande het aantal personen die men thuis mag ontvangen.

Ook voor het gebruik van sportinfrastructuur en de organisatie van sportlessen in aanwezigheid van een meerderjarige trainer is in het MB een uitzondering voorzien voor kinderen onder de 12 jaar. Dat onze allerkleinsten het moeilijkst begrijpen dat ze nu plots hun favoriete sport niet meer kunnen beoefenen zal, naast de overwegingen inzake volksgezondheid, daar uiteraard niet vreemd aan zijn. Om dat mogelijk te maken moet het lokaal bestuur echter wel een uitdrukkelijke toelating geven aan de betrokken infrastructuur of club.

Daarom heeft de Open Vld fractie volgende vragen voor de bevoegde schepen:
● Heeft het lokaal bestuur al een dergelijke toelating gegeven?
● Voor welke sportclubs en/of infrastructuur is dat al het geval?
● Wil het bestuur in deze nog bijkomende mogelijkheden scheppen voor onze -12jarigen?