Mondelinge vraag met betrekking tot de vrijstelling van parkeerretributies voor de duur van lockdown 2

Toelichting:

Tijdens de eerste lockdown heeft het bestuur de mensen van OPC kunnen overtuigen om geen parkeerretributies te innen voor een bepaalde duur. Aangezien we nu tot half december in een vergelijkbare situatie gedwongen werden, lijkt het onze fractie wenselijk ook nu weer alle inwoners en bezoekers vrij te stellen van parkeerretributies. Verschillende steden waaronder ook Ieper hebben hiertoe al besloten.

Gezien er momenteel minder toerisme is en aangezien het merendeel van de winkels maar ook de Horecazaken nu nog enkel op “click and collect” en “take away” mogen draaien, lijkt het ons nuttig, om niet te zeggen nodig, dat het inwoners en mensen uit de omgeving wat gemakkelijker gemaakt wordt om hun bestelling op te halen. Naast het openstellen van de centrumstraten voor verkeer is ook gratis parkeren ons inziens hiervoor een nuttig beleidsinitiatief. Open Vld Blankenberge wil hier dan ook een pleidooi houden om dit per direct in uitvoering te brengen. Maak het centrum toegankelijk voor doorgaand verkeer en stel iedereen vrij van betalend parkeren voor de duur van lockdown 2.

Daarom heeft de Open Vld fractie volgende vragen voor de bevoegde schepen:
● Denkt het bestuur dat de bereikbaarheid van de handelszaken verbeterd kan worden?
● Is het lokaal bestuur het eens dat betalend parkeren best weer zou worden opgeschort?
● Wat zal het lokaal bestuur ondernemen om dit tegen het einde van de week te laten uitvoeren?