Mondelinge vraag met betrekking tot Lokale contact- en bronopsporing

Toelichting:

Meten is weten. Zeker ook vandaag. Willen we COVID-19 verslaan, dan moeten we niet enkel maatregelen doorvoeren, maar moeten we ook inzetten op lokale contact- en bronopsporing. Bart Somers kondigde eerder deze maand al aan dat hij steden en gemeenten hiervoor financieel wil bijstaan. Vandaag werkte de Vlaamse regering dat voorstel verder uit. Concreet zullen lokale besturen de keuze hebben tussen 2 opties.

Afhankelijk van voor welke optie – en dus takenpakket – ze kiezen, zullen ze een bepaalde financiering krijgen:
■ Sensibilisering en preventie, bronopsporing en quarantainecoaching
■ Sensibilisering en preventie, bronopsporing, quarantainecoaching en contactopsporing

Op basis van hun keuze engageren de lokale besturen zich om de verschillende taken op te nemen in hun gemeente en hiervoor de nodige personeelscapaciteit en middelen te voorzien. Vanuit Vlaanderen werden de nodige draaiboeken en documenten voorzien en wordt er ook ingezet op de nodige opleiding en aansturing. Daarnaast werkte de Vlaamse regering vandaag ook een financieringsmodel uit.
Optie 1 : Sensibilisering en preventie, bronopsporing en quarantainecoaching :
De gemeente krijgt hiervoor een forfaitair bedrag van 0,125 euro per inwoner per maand en dit voor een periode van 5 maanden.
Optie 2 : Sensibilisering en preventie, bronopsporing, quarantainecoaching en contactopsporing :
De gemeente ontvangt enerzijds een forfaitair bedrag zoals berekend volgens optie 1 en ontvangt een bijkomend variabel bedrag van 100 euro per gecontacteerde indexpatiënt (inclusief hoogrisicocontacten). Bovendien wil de Vlaamse regering niet enkel centrumsteden aanmoedigen om mee werk te maken van lokale contact- en bronopsporing, maar kan elke gemeente deelnemen.

Daarom stelt de Open Vld fractie volgende vragen:

  1. Wat is de visie van het bestuur hieromtrent?
  2. Zal Blankenberge bijspringen en lokale contact- en bronopsporing uitrollen?
    ● Zo ja, voor welke van beide opties zal worden gekozen en wanneer kunnen we van start gaan?
    ● Zo nee, waarom niet?