Voorstel van raadsbesluit inzake 8370 in beweging

Toelichting:

Tijdens de gemeenteraad van oktober vroeg ik reeds aan onze Schepen van sport om meer initiatief te nemen in het corona-proof organiseren van jeugd- en sportactiviteiten die onze jeugd en actieve inwoners een perspectief kunnen bieden.

Nu de temperaturen zakken en de zon beperkt schijnt, daalt ook vaak de motivatie om buiten te komen. Nochtans is dagelijkse beweging een must om zowel fysiek als mentaal sterker te staan. In deze onzekere coronatijden misschien wel belangrijker dan ooit.

Omdat we nog geen breed, grootschalige initiatief zien ontstaan vanuit de Schepen doen we op deze gemeenteraad graag zelf een concreet voorstel.

Laat ons via Strava onze inwoners uitdagen om te blijven bewegen. Strava is gratis software waarbij sportprestaties worden bijgehouden. Via dit kanaal kunnen deelnemers elkaar volgen en aanmoedigen. De stappen zijn simpel :
● Inwoners gebruiken hun bestaande Strava-account of maken er gratis ééntje aan.
● De stad opent op Strava een 3-tal clubs
○ Je wil wandelen? www.strava.com/clubs/8370wandelt
○ Je wil lopen? www.strava.com/clubs/8370loopt
○ Je wil fietsen? www.strava.com/clubs/8370fietst
● De inwoner wordt ‘lid’ van de wandel, loop en of fietsclub van de stad
● De stad toont elke week via de diverse beschikbare kanalen de top 10 per club of kan hier een wedstrijd aan koppelen. Om de het geheel te promoten kan gebruik gemaakt worden van #8370loopt, #8370wandelt of #8370fietst bij het plaatsen van de berichten op sociale media!

Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om een kanaal (bvb Strava of gelijkaardig) op te zetten teneinde onze inwoners aan te moedigen en te motiveren om te blijven bewegen.