Voorstel van raadsbesluit inzake bovenlokale subsidiekanalen voor toerisme en recreatie

Toelichting:

De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer lanceerden recent twee oproepen om in te tekenen op subsidieprojecten voor de toeristisch-recreatieve sector. Doelgroepen zijn toerisme-ondernemers, maar ook de lokale besturen. De initiatieven focussen op de relance van de toeristische sector tijdens en na de coronacrisis. Hier liggen opportuniteiten voor de toeristische beleving in onze stad.

Binnen de oproep ‘Beleef West-Vlaanderen’ biedt het onderdeel ‘realisatie van recreatieve hotspots’ subsidiemogelijkheden om de publieke ruimte creatief en duurzaam en ifv meer beleving in te richten. Ook voor ingrepen die het comfort van de gebruiker verhogen of bijdragen aan de (verkeers)veiligheid kan de stad subsidies krijgen.

Een tweede oproep is deze in het kader van ‘Horizon 2025’. Dit programma-onderdeel subsidieert de realisatie van uitkijkpunten, markante plekken op hoogte, vanwaar bezoekers een exclusieve kijk op de omgeving krijgen. Dit kunnen nieuw te realiseren uitkijkpunten zijn, maar ook het toegankelijk maken van bestaande torens wordt betoelaagd.

Dit aanbod van de Provincie en Westtoer biedt kansen om te investeren in onze toeristisch-recreatieve infrastructuur. Zeker in deze moeilijke tijden is elke steun welkom om Blankenberge post-corona weer op de kaart te zetten als toeristische bestemming. Denk hierbij bvb. aan een nieuwe westelijke strekdam.

Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om optimaal gebruik te maken van deze subsidiekanalen en binnen de voorziene termijn projectvoorstellen in te dienen.