Voorstel van raadsbesluit inzake de aanleg van een bewandelbare westelijke strekdam

Toelichting:

Recent maakte het kabinet van liberaal minister Lydia Peeters bekend dat er in 2021 al flink wat budget voor investeringen, onderhoudswerken alsook onderhoudsbeperkende maatregelen in onze jachthaven zal worden uitgetrokken. Samen goed voor zo’n 33,5 miljoen euro. In gewone mensentaal wil onderhoudsbeperkende maatregelen zeggen dat men eindelijk ook centen voorziet voor de heraanleg van de Westelijke strekdam nabij de havengeul.

Al sinds 2019 vestigt onze fractie de aandacht op het feit dat een nieuwe overspoelbare versie van het staketsel zoals die toen op tafel lag en waarmee het huidige stadsbestuur naar buiten is gekomen een gigantische gemiste kans zou zijn. Niet alleen de toeristische en ruimtelijke meerwaarde van een bewandelbare strekdam maar tevens de nautische veiligheid en de sterk verminderde aanzanding zijn troeven waar men niet aan voorbij mag of kan kijken.

Dergelijke flaters van beslissingen sla je 1 keer maar dan zijn de huidige en volgende generaties er voor +100 jaar lang de dupe van. Maak deze vergissing nu dus aub niet! Dat de liberale minister voor mobiliteit nu haar verantwoordelijkheid wil nemen en belangrijke budgetten voorziet hiervoor is goed. Maar ook de inbreng vanuit andere bevoegdheden, bestuursniveaus en uiteraard ook het stadsbestuur zelf zullen nodig zijn om dit dossier finaal tot een goed einde te brengen. De Blankenbergenaar, de zeiler, de visser, de Vlaamse, nationale en internationale toerist. Ze verdienen het allemaal om ook na deze legislatuur nog te kunnen genieten van alle voordelen die een bewandelbare westelijke strekdam teweeg brengt. Als u hierin slaagt, zal de bevolking iedereen die hierbij betrokken was eeuwig dankbaar zijn. Maar het zal enige bijkomende inspanningen vergen!

Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen alles in het werk te stellen om samen met de Vlaamse Overheid naar een verlengde, verhoogde en vooral bewandelbare strekdam toe te werken om de verzanding van onze havengeul in de toekomst tot een minimum te beperken en deze toeristische troef in onze badstad veilig te stellen.