Voorstel van raadsbesluit inzake de aanpassing van de APV ifv gemotoriseerde hulpmiddelen voor andersvaliden

Toelichting:

Recent vestigden de organisatoren van de Blankenbergse strandrolstoelbeurs, de eerste en enige in zijn soort aan de Belgische kust, onze aandacht op een potentieel probleem. Nadat één van de gebruikers van de vzw 4 Example in een niet nader genoemde kustgemeente van het bestuur en de politie te horen kreeg dat betrokkene niet met een gemotoriseerd hulpmiddel op het strand mocht, gingen we op wat verder onderzoek.

Dat verbod werd hen uiteindelijk zelfs schriftelijk bevestigd door AMDK ingevolge artikel 9 van de concessies strand en dijk. Maar in dat schrijven staat ook te lezen dat dit per kustgemeente tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om hier via de Algemene Politieverordening (APV) van af te wijken.

De actualisatie van de verordening dringt zich dus op gezien er nieuwe bepalingen nodig zijn om een vrije strandbeleving mogelijk te maken voor andersvaliden die zonder gemotoriseerde hulpmiddelen niet van ons strand kunnen genieten. Dit lijkt ons een discriminatie uit te maken. Bovendien kan Blankenberge door dit te doen terug pionier zijn in het beleid voor andersvaliden en strandbeleving. Uiteraard moet dit ook bepaalde beperkingen inhouden. Een overleg in de GAR om dit tot stand te brengen lijkt ons dan ook aangewezen voor een ontwerp van wijziging van de APV door het college te laten voorbereiden.

Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de GAR om advies te vragen en daarna een ontwerp tot wijziging van de APV inzake het gebruik van gemotoriseerde hulpmiddelen voor andersvaliden aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen.