Voorstel van raadsbesluit inzake de kwijtschelding van de verblijfstaks voor toeristisch logies, de terrastaks en andere taxaties voor innames van het openbaar domein

Toelichting:

Lockdown twee is een feit. Opnieuw worden wij allen diep getroffen door de gevolgen van Covid19. Eerdere initiatieven van het stadsbestuur die bepaalde taxaties aan het adres van lokale ondernemers verlagen, hebben wij steeds verwelkomd. Ook dan hebben wij echter aangegeven dat taxaties die voor het eerst in 2020 werden ingevoerd van een fundamentele onrechtvaardigheid zijn. In de gemeenteraad van oktober riepen we ook al op om starters van bijkomende ondersteuning te voorzien. Ondanks het feit dat ons voorstel niet gesteund werd, hoorden we wel inhoudelijke steun bij sommige stemmen van deze meerderheid.

Echter, niet alleen starters maar ook ondernemers die al jarenlang voor sfeer en tewerkstelling in onze stad zorgen, verdienen elke steun. Nu ook in deze tweede helft van 2020 de Horeca de deuren moet sluiten en slechts een beperkte lijst van essentiële winkels open mag blijven, lijkt de noodzaak voor die steun van een overweldigende duidelijkheid. Onze fractie kan zich niet voorstellen dat dit college van burgemeester en schepenen, en met hen ook de raadsleden van de meerderheid, niet inziet welke aderlating deze tweede lockdown is voor alle werkgevers, maar met hén ook hun werknemers, die onze stad rijk is.

Bijkomende belastingen van de kant van de lokale overheid zijn dus nu meer dan ooit van een onrechtvaardigheid die hen op lange termijn wel eens fataal zou kunnen worden.

Daarom doet de Open Vld fractie volgend voorstel van raadsbesluit:
De gemeenteraad schaft volgende taxaties af voor het inningsjaar 2020:

  1. Verblijfstaks op toeristisch logies
  2. Terrastaks
  3. Taksen op innames van het openbaar domein voor alle ondernemingen met hun
    zetel in de stad Blankenberge